Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Vakıf İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Vakıf senedinin aslı veya noter onaylı örneği (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

2) Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge ( 1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

3) Vakfın bir ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde, bu izin veya onaya ilişkin belge (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

4) Noter onaylı Vakıf İktisadi İşletme Açılış Kararı (1 adet asıl – 2 adet fotokopi)

5) İşletmenin açılışına dair kararı alan vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 adet asıl- 1 adet fotokopi)

6) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş unvanı altında imza beyannamesi  (1 adet asıl-1adet fotokopi)

7) Vakfın vergi dairesi görüntüleme belgesi ( 1adet asıl – 1 adet fotokopi)

8) İktisadi İşletme için potansiyel vergi numarasını gösteren Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi)

9) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin Nufüs Cüzdani, İkametgah Belgeleri (2 şer adet)

10) Odaya kayıt için; Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi  

11) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

12) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

13) Bilgi İletişim Formu (Firma Yetkilisi/Firma Çalışanı)

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?