Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Limited Şirket Merkez Nakli

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirketin kayıtlı olduğu Eski merkezdeki Sicil Müdürlüğünden alınacak sicil özeti (1 adet ası) (TSY Madde 111)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi-1

3) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi-2

4) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

5) Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 1 asıl – 1 fotokopi) ile Merkez nakli tadil metni ( 1 adet asıl)

6) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

7) Nufüs Cüzdanı,İkametgah Belgesi Fotokopisi (2 şer adet)

8) Yetkiliye ait 1 adet Fotoğraf

9) Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı (1 adet fotokopi)

10 Üye Bilgi Güncelleme Formu

11) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?