Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Anonim Şirket Merkez Nakli

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirketin kayıtlı olduğu Eski merkezdeki Sicil Müdürlüğünden alınacak sicil özeti (1 adet ası) (TSY Madde 111)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi-1

3) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi-2

4) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

5) Esas Sözleşmenin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren Tadil Metni (1 adet asıl )

6) (Nüfus Cüzdanı,İkametgah 2 şer adet) Yetkilinin 1 adet Fotoğrafı

7)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

8) Merkez değişikliğinin kabul edildiği Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter tasdikli (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

9)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

10) Bakanlık temsilcisi atama yazısı Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

11) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

12) Çağrılı genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem Kararı ( 1adet fotokopi)

13)Üye-Güncelleme-Formu

14) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nufüs Cüzdanı,İkametgah Belgeleri 2 şer adet

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?