Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Sermaye Azaltımı ve Sermaye Arttırımının Eş Zamanda Yapılması

Sermaye artırımına ilişkin belgelere ilave olarak;

1-) Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

2-) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin  tamamen ödendiğine; ilişkin banka mektubu ibraz edilmeli, daha yüksek sermaye arttırımı yapılması halinde ise aşan kısım en geç 24 ay içinde ödenecektir ifadesi yazılmalı, aksi taktirde ödenen kısım varsa ödemeye ilişkin banka mektubu ibraz edilmelidir.

3-) Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği, Ayrıca düzenlenmiş  ise hazirun cetveli

4-) Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni

5-) Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu

6-) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (Yönetmelik m.97/c)

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?