Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Limited Şirket Şube Yeni Kayıt

1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi-1 (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi-2 (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı)

3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

4) Şube müdürü/müdürlerinin şube unvanı altında  Ticaret sicil müdürlüğünde düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.(4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)

5) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı  Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

6) Genel Kurul Kararı alındı ise Hazır Bulunanlar Listesi ( -1 adet asıl)

7) Şube Yetkilisinin Nufüs Cüzdanı,İkametgah Belgesi Fotokopisi (2 şer adet)

8) Şube Yetkilisinin 1 adet Fotoğrafı

9) Genel Kurul Kararı alındı  ise;  Çağrılı genel kurullarda Gündem Kararı ( -1adet fotokopi)

10)Üye-Güncelleme-Formu

11)Ortak olmayan şube müdürlerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları.

12) Genel Kurul Kararı alındı ise; Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

13) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

***** Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası.

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?