Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Kooperatif Merkez Nakli

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Kooperatifin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler (TSY Madde 111)

a) Eski merkezdeki müdürlük dosyasında bulunan kooperatif sözleşmesinin değişikliğine ilişkin  sicil müdürlüğünce onaylanmış belgeler (1 takım asıl)

b) Eski merkezdeki müdürlükten alınacak sicil özeti (1 adet ası)

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

4) Kooperatifin bağlı olduğu ilgili bakanlıktan alınan merkez nakli izin yazısı (1 adet asıl)

5) Esas Sözleşmenin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren tadil metni (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

6) Merkez değişikliğinin kabul edildiği Genel Kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl – 1 fotokopi)

7)Üye-Güncelleme-Formu

8) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

9) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

10) Genel kurula davet (Gazete ilanı, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden tebliğ listesi )

11) Yönetim Kurulu Gündem Kararı (1 adet fotokopi)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?