Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Tasfiye Başlangıç

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl – 1 fotokopi)

3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

4)Yönetim Kurulu görev dağılımı ve temsil kararı  (Karar Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdik edilecektir. (1 asıl)

5) Hazır Bulunanlar (Hazirun) listesi  ( 1 asıl)

6) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

7) Yönetim Kurulu Gündem Kararı ( 1 fotokopi)

8) Tasfiye memurunun unvanı altında atılmış imza beyannamesi ( 1 asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

9) Alacaklılara çağrı ilanı

10)Üye Bilgi Güncelleme Formu

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?