Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Kredi Garanti Fonu

KGF NEDİR?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.
Ürün Açıklaması

Kurumumuzca bankalardan yoğun bir şekilde alınan kefalet limiti taleplerini karşılayabilmek ve böylece KOBİ’lere sağlanan desteğin devamlılığını temin etmek amacıyla, Kurumumuz öz kaynaklarından verilmek üzere ayrı bir paket olarak 1,25 milyar TL kredi hacmi ile KGF Destek Kredisi programı oluşturulmuştur.

Hedeflenen Kredi Hacmi: 1,25 Milyar TL

Hedeflenen Kefalet Hacmi: 1 Milyar TL

Başvuru Süresi: 31.12.2019’a kadar

Tazmin Üst Limiti: % 10

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Öz kaynağı

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Akbank T.A.Ş, T.Garanti Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş.,  Vakıf Katılım Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş.,  QNB Finansbank A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Denizbank A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ürün Vadesi

Azami 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere 36-60 ay vadeli işletme ve yatırım kredileri yararlanabilir.

Kefalet Limiti

Kredi tutarı azami 500 bin TL olup tüm talepler PGS ile işleme alınacaktır.

Risk grubunda yer alan her bir KOBİ, 3 milyon TL öz kaynak kefalet üst limitini aşmamak kaydıyla 500 bin TL kredi limitinden ayrı ayrı yararlanabilecektir.

Mevcut durumda KGF Öz kaynak kefalet riski bulunan firmalar da 500 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek, ancak sadece mevcut öz kaynak PGS riski bulunan KOBİ’lerde risk tutarı yararlanıcı limitinden düşülecektir.

Azami Kefalet Oranı

%80

Ücret ve Komisyonlar

Komisyon Oranı : yıllık %1.5

Başvuru Ücreti : 500 TL

Başvuru Koşulları

Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, KOBİ tanımını haiz gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
Bu program kapsamında, işbu Alt Protokolün ekinde detayları yer alan sektörlerde faaliyetleri bulunan işletmeler bu programdan yararlanamaz.

Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Konular ve daha fazla bilgi için https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?