Çağrı Merkezi
+90 (370) 424 16 30
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

İletişim

  Adres : Hürriyet Caddesi No:58/1 78100 Karabük – Türkiye

  Telefon : +90 370 424 16 30

  Faks :+90 370 412 04 84

  E-posta : tso@karabuktso.org.tr

  KEP Adresi : karabukticaretvesanayiodasi@hs01.kep.tr

  Web : www.karabuktso.org.tr

  Sosyal Medya

  @tsokarabuk
  @karabktso
  @karabuktso