Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

YENİCE İLÇESİNDE YARDIM VE MESLEKİ EĞİTİM PROTOKOLÜ

12 Kasım 2014 - 0:00 Paylaş


05 Temmuz 2013 tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hijyen Eğitimi ” Yönetmeliği kapsamında Yenice Kaymakamlığı ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası arasında, Yenice Kaymakamı Sayın Oğuz Cem MURAT, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sedat NAMAL’ ın katılımı ile Hijyen Eğitimi ,Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimi ve iş makineleri sürücü eğitimine ilişkin açılacak kurslara ilişkin İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.
Protokol kapsamında, Bakanlığa bağlı olmayan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak yetişkinlere ve özel eğitim gerektiren bireylere, gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, yiyecek içecek hizmetleri sunan hizmet birimlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları ile gerekli eğitim konuları ile ilgili kurs ve etkinlikler düzenlenecektir.
Aynı zamanda Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının, Üretim ve Hizmet sektörlerinde istihdam edilecek yeni personele, üretimde teknolojik gelişmelere paralel olarak mesleki yeterliliklerinin arttırılması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün oluşturulması, mesleklere uyumlarının sağlanması, Mesleki Eğitim Kursları, Mesleki uyum ve geliştirme kursları vb. faaliyetler ile Mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırılması, belgelendirilmelerinin sağlanması konusundaki esas ve usuller ile ilgili kurs ve etkinlikler düzenlenecektir.
Protokolün imzalandığı tarih itibariyle, sekiz saatten az olmamak üzere Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi alanlarında Oda Başkanlığı üyelerine yönelik kurs eğitimleri verilecektir.
1 Ocak 2013 tarihinden önce çalışmaya başlayan personellerine Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarında verilecek en az 32 saatlik eğitimlerle, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir sertifikalarını alabilecek. TSO Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Sedat NAMAL, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası (İSG) hükümlerince, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanlara, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim alma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Mesleki eğitim belgesi almadan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların İSG Yasası hükümlerine göre firmaları çok büyük cezalarla karşı karşıya bıraktığına dikkat çeken NAMAL, şu bilgileri verdi: “İşletmelerde çalışan insan gücü potansiyelinin niteliğini artırmak ve daha kaliteli hizmetlerin verilmesini sağlamanın yanı sıra, bireylerin kedilerini yenilemelerine fırsat vermek ve iş güvenliği konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek öncelikle ele alınması gereken hususlardan birisidir. Bu sebeple, iş güveliği, işçi sağlığı ve mesleği alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip ederek, bilen ve üretimde bu ilgilerini kullanabilen, gelişmelerle tanışık, işletmelerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını oluşturmak amacımızdır.
Sanayicinin işi aksamayacak:
Eğitim çalışması sonunda başarılı olan kursiyerlere Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği kapsamında “Kurs Bitirme Belgesi” verileceğini belirten NAMAL, ”Kurslar sanayicilerin işlerini aksatmayacak şekilde hafta içi, hafta sonları, gündüz veya mesai saatleri dışında teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek” dedi.

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?