Çağrı Merkezi
+90 (370) 424 16 30
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Karabük TSO Duyuruları

Kamuoyu Duyurusu (VERBİS)

22 Nisan 2022

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 16’ncı maddesinde “(1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur. (2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” hükmü ile Geçici 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve […]

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

4 Ocak 2022

31/12/2021 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2022 yılında yetki belgeleri için uygulanacak ücret tablosu  

İhale İlanı

11 Ekim 2021

İlimiz Merkez İlçe sınırları dahilinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satışına dair ihale metni yazımız ekindedir.

İhale İlanı

12 Nisan 2021

İlimiz Merkez İlçe sınırları dahilinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satışına dair ihale metni ektedir.

İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

8 Nisan 2021

Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir. Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata – bakım – stok masrafları azaltılabilmektedir. KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan […]

Yeni Hizmet Binası İhale Metni

15 Şubat 2021

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ”Yeni Hizmet Binası İhale Metni” yazımız ekinde sunulmuştur.

İhale İlanı

5 Ocak 2021

İlimiz Merkez İlçe sınırları dahilinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satışına dair ihale metni ektedir.

ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

22 Aralık 2020

Sayın Üyemiz;  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun çerçevesinde, Odamıza aidat borcu olan üyelerimiz borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Kanundan faydalanmak isteyen üyelerimizin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Karabük […]

İhale İlanı

11 Aralık 2020

2015 model 1 adet Skoda Superb marka aracın satış ihalesi hakkında bilgi ektedir.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

8 Aralık 2020

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği verilecektir. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının […]

ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

3 Aralık 2020

Resmi Gazetenin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no’lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Üyelerimizin 2020 yılı 1. Taksit tutarları ile Ödenmemiş olan 2019 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir. Yapılandırma imkânından […]

İlan Metni

23 Kasım 2020

Karabük İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan 6 (altı) kalem,87 (seksen yedi) adet araca,Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası Hizmet Alım İşi hakkında ihale metni ektedir.