Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

SANAYİ SİCİL BELGESİ KAPSAMINDA KDV İSTİSNASI

26 Aralık 2019 - 22:59 Paylaş

Sanayi Sicil Belgesi kapsamında yatırım yapacakları yakından ilgilendiren kanun değişikliği gerçekleşti.24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7201 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8.mad.ile yapılan değişiklik sonrasında 3065 sayılı KDV Kanunu’nun Geçici 39.Maddesi:’’ 17.04.1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2022 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır. ’olarak değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik neticesinde Sanayi Sicil Belgesi kapsamında alınacak makine teçhizattaki KDV istisnası 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmıştır.

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?