Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

KOSGEB TEŞVİK VE BİLGİLENDİRMELERİ

21 Mayıs 2021 - 13:13 Paylaş

1-KOSGEB kapsamında girişimcilere sağlanan destekler nelerdir?

KOSGEB olarak kendi işini kurmak isteyen girişimcilere üç farklı destek programı çerçevesinde destekler sunulabilmektedir. Bunlardan ilki geleneksel dediğimiz ve lokanta, güzellik salonu, yurt, pansiyon vb. hizmet sektörü ile toptan ve perakende sektöründe faaliyet gösterecek olan girişimcilere sunulan Geleneksel Girişimci Destek Programıdır. Bu program kapsamında 10.000TL’ye kadar resmi açılış desteği, 50.000TL’ye kadar çalıştırılan personel sayısına göre performans desteği ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan NACE Koduna faaliyet gösteren işletmeler için de 5.000TL sertifika desteği olmak üzere toplam 65.000TL’ye kadar hibe destek verilebilmektedir.

Diğer desteğimiz ise imalat sektörü ve yazılım sektörü gibi www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan ileri girişimci faaliyet listesinde yer alan sektörlerde faaliyet gösterecek olan girişimcilere sunulan İleri Girişimci Destek Programıdır. Bu program kapsamında 10.000TL’ye kadar resmi açılış desteği, 50.000TL’ye kadar çalıştırılan personel sayısına göre performans desteği, işletmenin sektörünün teknoloji düzeyine göre 300.000TL’ye kadar makine ve teçhizat desteği ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan NACE Koduna faaliyet gösteren işletmeler için de 5.000TL sertifika desteği olmak üzere toplam 365.000TL’ye kadar hibe destek verilebilmektedir.

Diğer bir desteğimiz ise AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programıdır. Bu program kapsamında kendi işini kurmak isteyen girişimcinin üretmeyi ve satmayı düşündüğü ürünün, yenilik ve İnovasyon içermesi durumunda işletme kuruluş giderleri, makine ve teçhizat giderleri, personel giderleri, yazılım giderleri ve diğer hizmet alım giderleri çerçevesinde toplam 750.000TL’ye kadar destek verilebilmektedir.

2-Şuana kadar Karabük’te KOSGEB’ten destek alarak işini kuran kaç girişimci mevcut?

KOSGEB Karabük Müdürlüğü 2010 yılı Kasım ayından itibaren faaliyetlerine başlamış ve bu tarihten itibaren ilimizde destek ve hizmetler vermektedir. Bu tarihten itibaren bugüne kadar yaklaşık 550 girişimciye destek sağlanmıştır.

3-Gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar bu desteklerden ne kadar yararlanabildi?

Girişimcilik desteği kapsamında özellikle kadın girişimci ve genç girişimciler başvuruları azımsanmayacak kadar yüksektir. Toplam destek alan kişi sayısının yaklaşık %60’ını bayan ve genç girişimciler oluşturmaktadır. Destek programlarımız içerisinde de genç, kadın, gazi, şehit yakını ve engelli girişimcilere pozitif ayrımcılık uygulanarak destek tutarlarında fazla ödeme yapılabilmektedir.

4-Genelde aldığınız başvurular hangi sektörlere yönelik?

Girişimcilik desteği kapsamında 2010 ve 2019 yılları arasında ağırlıklı olarak hizmet ve ticaret sektörüne başvuru olmuştur. Bu ana faaliyet içerisinde de özellikle, lokanta ve kafeteryalar, güzellik salonları, inşaat hizmetleri ve yurtlar ilk sırada yer almaktadır. KOSGEB tarafından yapılan bazı mevzuatsal değişiklikler neticesinde 2019 yılından itibaren imalat sektöründe başvuru sayısı artış göstermiştir. İmalat sektörüne verilen desteklerin artması ve imalat sektörünün hizmet sektöründe ayrı değerlendirilmesi ve daha fazla destek verilmesi girişimcilerin imalat sektörüne yönelmesine katkı sağlamıştır.

5-Başvuru ve destek süreçleri hakkında bilgi verir misiniz?

KOGEB olarak bütün destek ve hizmetlerimiz www.kosgeb.gov.tr adresinden girişimcinin kendi e-devlet şifresi ile giriş yaparak online olarak verilmekte ve işletme ve girişimcilerden herhangi bir evrak istenilmemektedir. Bu sebeple herhangi bir aracı kişi ve kuruma ihtiyaç duymadan girişimci adaylarımız kendi işlemlerini rahatlıkla yapabilmektedirler. Girişimcilik desteklerine başvuru yapabilmek için girişimci adaylarını sırası ile şu adımları izlemeleri gerekmektedir.

  1. kosgeb.gov.tr adresinde KOSGEB Geleneksel ve İleri Girişimci Eğitimini almak,
  2. Eğitim tamamlandıktan sonra (en erken bir gün sonra) düşündüğü iş fikri ile ilgili işletmesinin resmi açılışını yapmak,
  3. Son olarak açılışı yapılan işletmenin kosgeb.gov.tr adresinde KOSGEB veri tabanına kaydını yaparak yararlanmak istediği destek programına online olarak müracaat etmek

Başvurularda bu sıranın atlanmaması önem arz etmektedir. Örneğin işletmesini kurduktan sonra girişimcilik eğitimini alan girişimci adayları KOSGEB girişimcilik desteklerine müracaat edememektedirler.

6-En son ‘’İmalat Sanayinde Dijitalleşme ‘’ temalı proje teklif çağrısında bulunuldu bu da KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM destek programında bir çağrı, bu kapsamdaki projelerin ekonomiye ve imalatçılara ne gibi katkılar sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Günümüzde artan teknoloji kullanımı ve artık her şeyin bilgisayar ve internet aracılığı ile oto kontrolünün sağlandığı önemli bir bilgi toplumunu yaşamaktayız. Bu değişim doğal olarak işletmeleri de yakından ilgilendirmek ve sanayide devrime ayak uyduramayan işletmeler maalesef rekabet yarışından çekilmek durumunda kalmaktadırlar. Bu değişim, KOSGEB tarafından da dikkate alınarak günümüzde sanayi devriminin dördüncü aşaması olarak kabul edilen Endüstri 4.0 kapsamında İmalat Sanayi Sektörüne Dijitalleşme teması ile proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Bu çağrı sayesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız nesnelerin interneti, akıllı ve esnek otomasyon, endüstriyel robotik teknolojiler, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik ve büyük verinin işlenmesi gibi proje konularında hazırlayacakları projelere destekler verilecektir. Bu destek kapsamında 300.000TL’si hibe ve 700.000TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Bu teklif çağrısı ile imalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları ve bu sayede üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini artırmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda işletmeler emek yoğun üretimden teknoloji yoğun üretime geçebilecekler ve üretim de karlılıkları ve verimleri artmış olacaktır.

Röportaj:Yıldız UZUNLAR

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?