Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

KARABÜK TSO VE ENVE ENERJİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

01 Aralık 2021 - 14:25 Paylaş

Karabük’teki işletmelerin enerji verimliliğinin artırılarak karbon emisyonlarının düşürülmesi amacıyla Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile ENVE Enerji arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Biçer; “Endüstriyel işletmelerde yapılacak çalışma ülkemizin Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde de yer alan enerji verimliliği hedeflerine ulaşılması için bir araç ve örnek teşkil edecek, aynı zamanda Fit For 55 sürecine uyum çalışmalarına destek olarak işletmelerimizin karbon emisyonlarını düşürmelerine yönelik çalışmalara alt yapı oluşturacaktır.

İşletmelerde sıcak su ve buhar kazanları, fan ve blower ekipmanları, pompalar, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri, basınçlı hava sistemleri, elektrik motorları, enerji güç dağıtım sistemi, aydınlatma sistemleri ile üretime direkt olarak etkisi olan bu proseslere özgü olarak çeşitli ölçümler yapılacak ve tasarruf miktarları belirlenecektir.

Etüt çalışmalarının sonuçları Verimlilik Artırıcı Proje (VAP), Gönüllü Anlaşma gibi devlet destekleri ve Enerji Performans Sözleşmeleri gibi diğer finansal mekanizmalar hakkında bilgilerin yer aldığı bir raporla işletmelere aktarılacaktır.

Kurum olarak bölgemizdeki işletmelerin marka değerlerinin artırılması için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Enerji verimliliğinin artırılması projemizle de işletmelerimize farklı bir bakış açısı kazandırmayı, enerji tüketimlerinin dolayısıyla karbon ayak izlerinin azaltılması için yol haritası sunmayı hedefliyoruz. Projemizin sonunda daha işletmelerimizin işgücü ve malzeme kayıplarının azalacak, üretim maliyetlerinin düşmesi sağlanacak, böylece rekabet güçleri artacaktır. Çevresel, sosyal ve ekonomik gelişmelerin birbirleriyle çok hassas bir denge ve etkileşim içinde olduğu unutulmamalıdır. Bu üç alana aynı anda dokunabilen enerji verimliliği çalışmaları sürdürülebilirlik için mihenk taşıdır.

Son yıllarda tüm dünyayı etkileyen iklimsel değişimler, çevresel etkiler, enerji darboğazı, artan maliyetlerle mücadele, sadece politika yapıcıların değil bizler gibi kurum ve kuruluşlarının atacağı adımlarla da mümkündür. Sanayide verimliliğin artırılması mikro ölçekte firmalara, makro ölçekte de ülke ekonomisine fayda sağlayacaktır. Sanayicilerimiz için enerji verimliliği yatırımlarında yol gösterici olmak, hibe ve destek mekanizmalarının yanında özel sektör finansmanı gibi farklı alternatiflerin de resme dâhil edilerek kapsamlı bir yaklaşımla hareket edilmesi gerekmektedir.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2011 yılında ENVE Enerji ile yürüttüğümüz bir çalışmada Enerji Yöneticisi Eğitimi ve Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlık Eğitimi düzenleyerek ilimizde enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması ve işletmelerin kanundan doğan gerekliliklerinin yerine getirmelerini sağladık.

Enerji Verimliliğinin Artırılması Projemiz de ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin birlikte ele alınacağı bir çalışma olacaktır. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projeyi çok önemsiyoruz, çünkü artık sanayicimiz sadece kar elde etmek değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal çalışmalarıyla da görünür olmak istiyor.

Projenin bir diğer çıktısı da işletmelerin güncel yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi sağlanması olacaktır. 5000 TEP üzeri enerji tüketen işletmelerin detaylı enerji etüt raporlarını derhal, 1000 TEP üzeri enerji tüketen işletmelerin ise 2023 yılı sonuna kadar detaylı enerji etüt raporlarını bakanlığa göndermeleri gerekmektedir. Raporlar işletmelerin kanuni zorunluluklarını yerine getirmesini de sağlayacaktır. ” şeklinde konuştu.

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?