Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

BAŞKAN ÇAPRAZ TSO’DA GEÇEN BİR YILLARINI DEĞERLENDİRDİ

01 Kasım 2023 - 19:27 Paylaş

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı Adnan Çebi, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve Meslek Komite Üyeleri bir basın toplantısı düzenleyerek, bir yıllık değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı.

Çapraz’ın bir yıllık değerlendirmesi şöyle;

“KTSO olarak göreve geldiğimiz 15/10/2022 tarihinden itibaren neler yaptık, sizlerle bugün paylaşmak ve kamuoyunu bilgilendirmek istedik.

İlk icraatımız, yeni hizmet binamızın imkanlarını tüm üyelerimizle paylaşma kararımızdı. Binamızda bulunan toplantı ve seminer odalarımız tüm üyelerimizin kullanımına ücretsiz sunmaya başladık. Üyelerimiz, tüm kurum içi eğitimlerini, seminerlerini, şirketler arası toplantılarını ve benzer faaliyetlerini odamız hizmet binasında gerçekleştirebiliyorlar.

Faaliyetlerimizi 11 başlık altında sizlere aktarmaya çalışacağım.

1-      Toplantılar (Kurum toplantıları ve bilgilendirme toplantıları)

2-      Ziyaretler

3-      Fuarlar

4-      Projeler

5-      Sosyal Sorumluluklar

6-      Kurul-komisyon Üyelikleri

7-      Etkinlikler

8-      Protokoller

9-      Eğitim-Bilgilendirme seminerleri

10-   Basın açıklamalarımız ve basın toplantılarımız

11-   KTSO olarak ilgili makamlara yazdığımız yazılar

1- TOPLANTILAR

25 adet kurum toplantısına katılım sağladık.

9 adet bilgilendirme toplantısı düzenledik.

Birçok oda organ toplantısı düzenledik.

“Filyos Sonuç Odaklı Programı Yönetim Komitesi” toplantısına katılım sağladık. Bölgemizde yaşadığımız sıkıntılar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ile gelecek döneme ilişkin planlamalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Batı Karadeniz bölgemizin ve Orta Anadolu bölgemizin dışa açılım ve ihracat kapasitesinin artması Filyos limanı sayesinde olacağının bir kez daha altını çizdik.

Karabük Sanayi ve Teknoloji İşbirliği (SANTEK) kurulu toplantısına KTSO olarak katılım sağladık. Önümüzdeki yıllarda sanayi işletmelerinin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yine önümüzdeki süreçte, gıda ürünleri imalatına yönelik bir sanayi sitesinin kurulmasının güzel olabileceği fikrini kurulun görüşüne sunduk.

Karabük Valiliği koordinatörlüğünde, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüzün daveti üzerine, ön görüşme yapmak üzere kurum temsilcilerinin katılımı ile öneri sanayi alanlarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Mekansal Strateji Planı toplantısına KTSO olarak katılım sağladık.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen 2023 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katılım sağladık. İşgücü piyasa araştırma sonuçları, kamu kurumları, işverenler, meslek odaları ve birliklerden alınan talepler, ilimizde sektör ve meslekler analiz edilerek çalışmaya katkı sağladık.

KTSO olarak, o zaman ki Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un katılımıyla ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleşen oda ve borsa başkanlarının da katılım sağladığı deprem yardımları istişare toplantısına katılım sağladık. Toplantıda oda ve borsaların yapmış oldukları deprem yardımları ve izlenecek yol haritası değerlendirildik.

Depremin ardından, Sayın Valimizin başkanlığında kurulan Deprem Yardımları Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağladık, her konuda destek verdik. Yapılan yardımlara ilaveten yapılabilecek yardım ve destekler hakkında istişarelerde bulunulmasına katkı sağladık. Karabük valiliğimizin himayesinde, deprem mağduru afetzedelerimizin geçici barınma ihtiyacı için yaşam konteynerlerinden “Karabük Mahallesi” kuruyoruz kampanyasına hem oda olarak bağışta bulunduk hem de üyelerimizin bağışta bulunması için destek sağladık. Tüm üyelerimize, KTSO yönetimi olarak bir kez daha içten teşekkür ediyoruz.

Karabük Üniversitesi ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) “Üniversite-Sanayi ve Toplum İş Birliği Komisyonu” toplantısını gerçekleştirdik. Sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması, geliştirilmesi ve iş birliği hususunda geleceğe yönelik planlamalar yaptık.

TOBB 79. Genel Kurulu organ seçimleri 365 Oda/Borsa Başkanı ve delegelerin oyları ile tamamlandı. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) heyeti olarak oyumuzu kullandık ve genel kurula katılım sağladık.

11 Temmuz tarihinde Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı inşası ihalesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nde tamamlandı. İhaleye, EOSB yönetim kurulu başkan yardımcısı ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı olarak ihaleye katılım sağladık. Kuruluşundan bugüne yakından takip ettiğimiz, ilimizin sanayisinin ve istihdamının gelişimine büyük katkı verecek Eskipazar OSB’nin altyapı ihalesini yapmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere bölge, coğrafi konumu ve sanayicilerimize sunduğu imkanlar açısından son derece önem arz ediyor. OSB’nin faaliyete geçmesiyle burada yatırım yapacak firmalarımızın ekonomimize ve istihdamımıza vereceği katkı büyük olacaktır. Karabük’ün gelişmesi, kalkınması ve büyümesi için önemli bir adım atıldı. Bundan sonra ki süreci yakından takip ederek bölgemizin bir an önce faaliyete geçmesi için var gücümüzle çalışacağız. Daha sonra bölgede yer alan firmalar fabrika inşaatlarına başlayacaktır. Yapılan ihalenin Karabük’ümüze ve sanayicimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle; kuruluşundan bugüne Eskipazar OSB’nin gelişimine desteklerini esirgemeyen Sn. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Bakanlarımıza, Valilerimize, Karabük Milletvekillerimize, bürokratlarımıza, kuruluşunda emeği geçen oda başkanlarımıza, meclis ve yönetim kurulu üyelerimize, oda üyelerimize, çalışanlarımıza, halkımıza ve basınımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na, Karabük iş dünyasını temsilen, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak bende katıldım. Ekonomi şuralarının, kamu ile özel sektörün bir araya geldiği, sıkıntıları ve önerilerini doğrudan icra makamına iletebildiği çok önemli bir platform. Aşağıda yazılı olan 3 sorun ve 3 çözüm önerimizi ve taleplerimizi kendilerine ilettik.

BATI KARADENİZ BÖLGESİNİN VE HATTA ÜLKEMİZİN İHRACATININ ARTIRILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN FİLYOS LİMANI VE DEMİRYOLU AĞININ GELİŞTİRİLMESİ

Ülkemizin dışa açılım ve ihracat kapasitesinin artması Filyos Limanı sayesinde olacaktır. Orta Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinin sanayileşmesin önü bu sayede açılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefindeki 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma adına çok büyük katkı sağlayacaktır. Filyos limanı aynı zamanda, Marmara’nın yükünü azaltacaktır. Batı Karadeniz bölgemizde kurulu olan ve ihracata çalışan ve çalışmak isteyen firmalara kullandırılması ve aynı zamanda konteyner limanı haline getirilmesini istirham ettik. Yine bu bağlamda, ülkemizde navlun fiyatlarını düşürebilmek ve limanlara üretilen ürünleri taşıyabilmek adına demiryolu taşımacılığına daha fazla önem verilmesinin gerekliliğinden bahsettik. Tüm illeri birbirine ve en yakın limanlara demir yolu ile bağlarsak ve vagon sayımızı artırırsak ülkemizdeki yüksek navlun ücretleri ile baş edebilir ve daha fazla ihracat yapabiliriz diye düşüncelerimizi belirttik.

LOJİSTİK MERKEZ

Kurmakta olduğumuz ikinci organize sanayi bölgemizin (Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi) içinden demiryolu geçmekte. İçerisinde kurulması planlanan “LOJİSTİK MERKEZ” hedefimiz var. LOJİSTİK MERKEZ, içerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve yükün dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin birçok işletmeci tarafından gerçekleştirildiği alanlar olarak tanımlanmaktadır. EOSB içinde, minimum 500 dönüm alana sahip, yılda en az 7,5 milyon ton yük elleçleme kapasitesi olan, bulunduğumuz yerden birçok ile ve Filyos limanına hem karayolu ile hem de demiryolu ile sevkiyat yapabileceğimiz bir LOJİSTİK MERKEZ kurmak hepimizin hedefi olmalıdır. EOSB içinde kurulacak Lojistik Merkezin direkt olarak demiryolu ile Filyos limanına yük gönderebilmesi de ayrıca işin ehemmiyetini göstermektedir. Batı Karadeniz bölgemizde, LOJİSTİK MERKEZ yok, serbest bölge yok, yeterli antrepo ve depolama yeri yok. Hepsini aynı anda inşa etmek, faaliyete geçirmek kolay değil, bunun farkındayız. Bir yerden başlamak adına hep beraber hareket edersek başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.

KALİFİYELİ ELMAN, ARA ELEMAN SIKINTISI DEVAM ETMEKTE.

Mesleki ve Teknik Eğitim konusu. “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” şiarıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve geçlerimizin istihdamının sağlanmasında büyük önem arz eden bu konu, Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon belgesinde tescillenmiştir. TOBB ve Millî Eğitim Bakanlığımız arasında Okul-Sanayi İş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu doğrultuda meslek liseleri teşvik edilmeli, desteklenmeli, özendirilmeli ve buradan mezun olan öğrencilerimize direkt olarak iş imkânı sağlanmalıdır. Yapılan çok güzel uygulamalar elbette var. Ama daha fazla destek ve teşvik uygulanmadır. Aslında bizler sanayide çırak değil, geleceğin iş sahiplerini ve meslek sahiplerini yetiştirmek işitiyoruz.

ÜRETİCİYİ TEŞVİK EDİCİ UYGULAMALAR ORTAYA KONMALI.

Yatırımcıyı desteklemek adına katma değerli üretime geçiş için seçici kredi ve teşvikler verilebilir. Aynı bağlamda, büyükşehirlerdeki yoğunluğu azaltmak adına, geri kalmış bölgelerde bu yatırımlar desteklenebilir, köye dönüşler teşvik edilebilir. Katma değerli üretime yatırım yapmak isteyen ve insan gücünü büyükşehirlerden transfer etmek isteyen yatırımcılara maaş ve SGK destekleri verilebilir. Bunlara ilave olarak, sektörlerle ile ilgili yatırım teşvikleri artırılmalı, makine ve ekipman alımı ile ilgili KOSGEB destekli teşvikler desteklenmeli. Yenilenebilir enerji ile ilgili yatırımlar büyük önem arz etmekte. Bu tip yatırımların önü açılmalı ve desteklenmeli.

30 Ağustos tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği komisyon ve kurullar toplantısı yapıldı. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Dış İlişkiler Komisyonu toplantısında, Uluslararası ticaret, coğrafi işaretler, vize serbestisi, yurtdışı pazarlama gibi konuları görüştük. Komisyon toplantılarının ardından, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu görev dağılımlarını gerçekleştiren TOBB Komisyon ve Kurulları ile bir araya geldi.​ Sayın başkanımızın dediği gibi bu kurullara katkılarımız, şehrimiz ve ülke ekonomisi için çok önemli. Ortak aklı elde edebildiğimiz, istişare de bulunabildiğimiz, iş dünyamızın sorunlarına çözüm ve öneri üretebildiğimiz bir alan.

9 ADET BİLGİLENDİRME TOPNATISI

KTSO ve KOSGEB müdürlüğümüz iş birliğiyle “Kobi Gelişim Programı” ve KOSGEB destekleri hakkında imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı yaptık.

KTSO ve İl Tarım Orman Müdürlüğümüz iş birliğiyle “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi’’ konulu bilgilendirme toplantısı yaptık. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar hakkında sunum yapıldı.

KTSO ve İl Milli Eğitim müdürlüğümüz iş birliğiyle “Genel Mesleki Eğitim Bilgilendirme Toplantısı” düzenledik.

KTSO, SGK ve Karabük Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliği ile “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında bilgilendirme toplantımızı KTSO toplantı salonunda gerçekleştirdik.

KTSO ve BAKKA iş birliğiyle, kooperatif ve birliklerin kapasitelerinin artırılması ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla destek programları ve eğitimler çerçevesinde, üyelerimizin iş gücünü artırmaya yönelik, E-Ticaret ve E-İhracat Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik.

KTSO) ve Türkiye İş Bankası kuruluşu olan Proemtia iş birliğinde ”Demir ve Çelik Ürünleri Satış Platformu” tanıtım toplantısı gerçekleşti. Proemtia platformunun kullanımı, satıcılara ve alıcılara sağladığı fonksiyonel ve finansal avantajlarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

KTSO ve demir çelik sektöründe üretim yapan Haddecilerin katılımlarıyla 2.Meslek Komitesi toplantısı gerçekleştik. Sektörün nitelikli çalışan ihtiyacı, gelecek vizyonu, haddecilik sektörünün sorunları ve çözüm önerileri istişare edildi. Hocalarımız ülkemizde ilk defa eğitim vermeye başlayan Haddecilik Bölümü için yaptıkları faaliyetleri, müfredatı ve yeni kurulan bölümün ihtiyaçları konusunda bilgilendirmede bulundular

KTSO ve Karabük Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle ”6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun Uygulanması” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Tüketiciler, Satıcılar ve Sağlayıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda görev alan Tüketici hakem heyetlerinin görevleri, alınan kararların içeriği, hukuki dayanakları ve mevzuat açısından üyelerimizin dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler verildi.

İstanbul merkezli kurulan, Karabük Sanayici İş Adamları Derneği (KASİD) ve üyeleri Karabük Ticaret ve Sanayi Odamızı ziyaret ettiler. Derneklerinin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bizlere ve üyelerimize bilgi verdiler. Karabük dışında iş hayatına atılmış, belli kamu, kurum ve özel sektörde çalışan ve/veya kendi işini kurmuş hemşerilerimizle bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz. Artık bizlerin bu bilgi ve teknoloji çağında, birbirimizden haberdar olmamız, birbirimizle ticaret yapabilmemiz ve aynı zamanda birbirimizden her türlü platformda güç alabilmemiz gerekmektedir. Bu anlamda, Karabük dışında bir araya gelen hemşerilerimizin oluşturduğu dernekleri çok önemsiyoruz.

2-ZİYARETLER

144 ADET ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİK.

178 KABUL GERÇEKLEŞTİRDİK VE DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLADIK.

2 ADET İNCELEME GEZİSİ DÜZENLEDİK.

Bu ziyaretlerimiz iş olsun diye yapmadık. Sosyal medya hesaplarımızdan, web sitemizden, yazılı ve görsel medya aracılığıyla sizlerle paylaştığımız ve paylaşmaya devam edeceğimiz bu ziyaretlerin bir sebebi ve amacı var. Ziyaretlerimizde devlet büyüklerimizden, siyasilerimizden, oda başkanlarımızdan Karabük’ümüz adına istirhamlarımız oldu. Bazen hiçbir şey istemesek bile hemşerilerimizi ve üyelerimizi onore edebilmek adına onların gönüllerini alabilmek adına ziyaretlerimiz oluyor.

Filyos vadisini ve liman konusunu daha iyi anlamak adına ve yerinde incelemek adına, Filyos’a bir inceleme gezi düzenledik. Hem Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettik, hem Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde fabrika ziyaretlerinde bulunduk, hem de Filyos vadisinde incelemelerde bulunduk. Tekrar ediyoruz, bizler TPAO tarafından yapılan gaz işleme tesisini destekliyoruz, bu milli bir mesele olduğu için hepimiz çok gururluyuz ve destek vermekteyiz. Bizim ricamız, elli yıldır beklediğimiz Filyos limanına kavuşabilmek ve limanı kullanarak ihracatımızı geliştirebilmek, istihdam yaratabilmek ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunabilmek.

Batı Karadeniz Bölgeleri’nde ki gelişmeleri yerinde görmek, birlik ve beraberlik içerisinde bölgeyi kalkındıracak projelere istişare etmek amacıyla başlattığımız gezi ve ziyaret programımız Bartın iliyle devam ettik. Bartın ilinde yapılan ziyaretler kapsamında ilk olarak Bartın Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edildi. OSB’nin faaliyetleri ve genel durumu hakkında bilgi alındı. Yeni yatırımları ile bölge ekonomisine ve ihracatına katkı veren firmalar ziyaret edildi. Ziyaret programına Bartın Liman işletmesi ile devam edildi. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ziyarete edilerek karşılıklı yapılabilecek iş birlikleri ve projeler konusunda istişarelerde bulunuldu.

3-FUARLAR

Ankara’da gerçekleşen Prosumer EXPO Temiz Enerji Kongresi ve Fuarına, KTSO olarak katılım sağladık. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından gerçekleşen fuar, global konjonktürde yenilenebilir enerjinin durumu, ülkemizde yeşil enerjiye yapılan yatırımlar ve yürütülen projeler, üretimden tüketime kadar enerjinin izlediği yolu, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, enerji verimliliği ve enerji depolama üzerine yoğunlaşan konu başlıklarını içeriyordu.

KTSO olarak İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve demir çelik organizasyonlarının başında yer alan METAL EXPO fuarına katılım sağladık. Karabük’ün önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan üyelerimizin ve ülkemizin önemli firmalarının stantlarını ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Sektörün önemli ve duayen isimleri ile istişare etme fırsatı yakaladık.

4-PROJELER

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 10 başarılı projeden biri seçilen “Antik Dönemden Cumhuriyete: Zamanda Yolculuk Rotaları” projesi Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) çatısı altında hazırlanarak başarı ile tamamlandı. Proje kapsamında Karabük’te bulunan kültürel miras alan ve yapılarının Zonguldak ve Bartın iline bağlandığı, bölgenin tarih boyunca geçirdiği evrelerin, değişimlerin ve gelişimlerin izlenebileceği ‘zaman’ temalı kültür turizmi rotaları hazırlanmıştır. Bu doğrultuda rotalar üzerinde bulunan jeolojik buluntular, doğal tabiat hazineleri ve popüler ilgi noktalarını da yer verilmiştir.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak proje ortağı olduğumuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Bebek Giyiminin Ekolojik Ürünle Buluştuğu Nokta: Tarihi Dokuma Eflani Cember Bezi” projesi açılışını Namık Kemal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılan törenle gerçekleştirdik. Projede Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan Eflani Cember Bezi dokumasını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz.

5-SOSYAL SORUMLULUK

DEPREM YARDIMI ORGANİZASYONU

Öncelikle, 06/02/2023 tarihinde yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Deprem bölgesinde kalan vatandaşlarımıza kolaylıklar ve sabırlar diliyoruz. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketlerinden en büyüğü diyebileceğimiz, 11 ilimizde büyük bir yıkıma ve can kaybına sebebiyet veren, bizleri de derinden yaralayan büyük üzüntüyle karşıladığımız bu felaketin yaralarını sarmak, acılarını paylaşabilmek, bölgede büyük mücadele veren ekiplerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla KTSO olarak deprem yardımı organizasyonu düzenledik.

Meclis üyelerimizin katkılarıyla toplanan gıda, temizlik malzemeleri, giyim eşyaları, tüplü ısıtıcılar vb. gibi ihtiyaç malzemeleri yükleyerek deprem felaketinin yaşandığı illerimize gönderdik. Ayrıca yine meclis üyelerimizin katkılarıyla toplamış olduğumuz nakdi yardımı Valilik hesabına yardım amacıyla yatırdık. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, odamızın üyesi olan çok kıymetli, sanayicilerimiz, haddecilerimiz, toptancılarımız ve esnaflarımız birçok şekilde ayni ve nakdi yardımları deprem bölgesine ve devletimizin uygun gördüğü yerlere teslim etmiştir. KTSO olarak tüm üyelerimize, esnaflarımıza ve çok değerli Karabük halkına bu süreçte göstermiş oldukları vakur duruşları ve yardımsever davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum. ALLAH herkesten razı olsun. ALLAH devletimize ve milletimize zeval vermesin. ALLAH böyle acıları aziz milletimize bir daha yaşatmasın inşallah.

KTSO’DAN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Çaycuma TSO tarafından gönderilen yardım yüklü tırın kaza yapması sonucunda tırdaki yardım malzemelerinin depremzedelere ulaşması için KTSO meclis üyeleri olarak harekete geçilmiştir.

6-KURUL VE KOMİSYON ÜYELİĞİ

TOBB DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYON ÜYELİĞİ

TOBB 79. Genel Kurulu organ seçimleri 365 Oda/Borsa Başkanı ve delegelerin oyları ile tamamlandı. Sayın başkanımızın teveccühü ve oda/borsa delegelerimizin desteği ile seçilmiş olduğum TOBB Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğim için kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın başkanımızın dediği gibi, milletimize taahhütümüz olsun, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün ve yarın da emek vererek, çalışacak, üreteceğiz. Allah bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri döken herkesin başarılarını daim kılsın.

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) 61’inci Genel Kurulu, 10 Ağustos 2023 tarihinde, Vakfın Kurucu ve Mütevelli Kurum başkanları, Destekçi Kurum temsilcileri ve delegelerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. İKV’nin yeni Yönetim Kuruluna Sayın Ayhan Zeytinoğlu başkanlığında seçilmiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören başta TOBB Başkanımız Sayın M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, kıymetli başkanlarımıza ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Tüm gücümüzle ülkemizin kalkınması için çalışmaya ve üretmeye hep birlikte devam edeceğiz.

7-ETKİNLİKLER

7 AÇILIŞ VE 13 PROGRAM VE KUTLAMA TÖRENİNE KATILIM SAĞLADIK

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ

BELEN TOKİ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ

KARDEMİR KARABÜK DÇ FABRIKALARININ VE KARABÜK’ÜN KURULUŞUNUN 86. YILI KUTLAMALARI (3 NİSAN)

7- İŞBİRLİKLERİ

5 ADET EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

4 ADET İNDİRİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

2 ADET YAPIM PROTOKOLÜ

Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ve Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş birliği ile Mesleki ve Teknik Eğitimin niteliğini artırmak; gayretli öğrencileri ödüllendirmek, sektör ile okul iş birliğini artırmak amacıyla protokol imzalandı. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi ve Metalürji Teknolojisi alanlarında öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin artırılması, bölgede sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunulması ve okul sanayi iş birliğinin artırılması için mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla imzalanan protokol kapsamında;

– Okulun başarılı olan alan öğrencilerine KARDEMİR tarafından burs verilmesi,

– Okulun alan mezunlarına KARDEMİR ile KTSO’nun belirlediği tesislerde istihdamlarına öncelik sağlanması,

– Alan öğrencilerinden üniversitelerin ilgili bölümlerini kazanan okul mezunlarına KARDEMİR tarafından burs verilmesi,

– Alan öğrencilerinin KARDEMİR ile KTSO’nun belirlediği tesislerde mesleki eğitim/staj uygulaması imkânını sağlanacak.

Ülkemizde milli teknoloji hamlesi ruhuyla yerli ve milli sistemler geliştirmeyi amaç edinen Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul ile iş birliği protokolü imzaladık. Protokol ile bölge firmalarının savunma sanayii alanında üretim yapmalarının teşvik edilmesi, ana yüklenicilerle çalışma ortamı oluşturulması ve küme üyeleri arasında bilgi paylaşımının sağlanması hedeflenmektedir. İlimiz için önemli bir dönüm noktası olacağını düşündüğümüz Savunma Sanayiinin yatırım imkânlarını ve potansiyellerini değerlendirmek amacıyla düzenlediğimiz program ve SAHA İstanbul İrtibat Ofisinin açılması bir başlangıç olarak odamız vizyonunu ortaya koymaktadır.

9-EĞİTİM, SEMİNER VE MESLEKİ YETERLİLİK

5 ADET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

5 KURUM İÇİ VE ÜYE EĞİTİMİ

23 KİŞİYE EMLAK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI DÜZENLENDİ

10-BASIN AÇIKLAMALARI

4 BASIN TOPLANTISI

13 YAZILI BASIN AÇIKLAMASI YAYINLANDI

3 Nisan tarihinde Karabük’ün kuruluş tarihi “3 NİSAN SANAYİ GÜNÜ” olarak kutlanması talebimiz ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği iş birliğiyle ülkemizde ilk defa meslek liselerinde “HADDECİLİK” bölümünün açılması nedeniyle Esentepe Öğretmen Evi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Meslek Liselerinde “HADDECİLİK” bölümün öğrencilerimize tanıtılması ile ilgili meslek lisesinde program ve basın toplantısı düzenlendi.

Ülkemizin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili olan TOGG T10X akıllı aracımızı odamız envanterine katmamızdan ötürü ve tanıtımını gerçekleştirebilmek adına basın toplantısı düzenlendi.

11-KTSO OLARAK ÜYELERİMİZİN TALEPLERİ HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLARA YAZDIĞIMIZ YAZILARDAN ÖRNEKLER    

·         3 NİSAN SANAYİ GÜNÜ İLAN TALEBİ HAKKINDA

·         ESKİPAZAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HAKKINDA

·         FİLYOS LİMANI HAKKINDA

·         LOJİSTİK MERKEZİ HAKKINDA

·         HADDECİLİK BÖLÜMÜ HAKKINDA

·         MERKEZ BANKASI ÖZET DÖVİZ POZİSYONU RAPORU HAKKINDA

·         SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİ UYUMLAŞTIRILMASI HAKKINDA

·         DEPREM BÖLGESİNDEN ALINAN KIYMETLİ EVRAKLAR HAKKINDA

·         ÜNİVERSİTELERİN EĞİTİME KAPATILMASI MAĞDURİYETİ HAKKINDA

·         DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNÜN İÇİNDE BULUNDUĞU SIKINTILAR VE DBS LİMİTLERİ HAKKINDA

·         SATIŞ FATURALARINDAN YABANCI PARA BİRİMİ KALDIRILMASI HAKKINDA

·         DOĞALGAZ FİYATLARI VE TARİFELERİ HAKKINDA

·         KAMUYA İŞ YAPAN FİRMALARIN OLUŞAN FİYAT FARKLARINDAN SEBEP MAĞDRUİYUETLERİ HAKKINDA

·         ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ HAKKINDA

·         DÂHİLDE İŞLEME İZİN SÜRELERİ HAKKINDA

Saygıdeğer basın mensupları, çok değerli üyelerimiz ve Karabük kamuoyu,

Tüm size bahsettiğim bu çalışmalarımız aşama aşama yapılabilen, belli uğraşlar sonucu hayat bulmuş aktiviteler. Örnek vermek gerekirse, 3 Nisan gününün ülkemizde “Sanayi Günü” olarak tescil edilmesi ve anılması için yaptıklarımız şöyle özetlenebilir,

Gittiğimiz ziyaretlerde ve bizi ziyarete gelen tüm vatandaşlarımızdan, devlet büyüklerimizden, siyasilerimizden ve ilgili kuruluşlardan destek istedik,

Safranbolu TSO, Çelik İş sendikamız, Muhtarlar Derneğimiz, Emekliler Cemiyetimiz, Esnaf Odalarımız, Haddeciler Derneğimiz ve diğer sivil toplum kuruluşlarından destek istedik ve imzalarını aldık,

07/12/2022 tarihinde ki olağan belediye meclis toplantısına sunmuş olduğumuz bir önerge ile konu gündeme getirildi ve oy birliğiyle “3 Nisan Sanayi Günü” nün tescil edilmesi için belediye olarak da müracaat edilmesi kararı alındı,

KTSO olarak, Genç Girişimciler kurulumuzun ve Kadın Girişimciler kurulumuzun desteğiyle, “3 Nisan Sanayi Günü” olsun deklarasyonu başlığı altında odamızın önünde imza kampanyası başlattık. Tüm halkımızı kampanyamıza destek için davet ettik,

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odamız meclis üyelerinden ve yönetim kurulundan destek istedik, Safranbolu ilçe meydanında onlarda imza kampanyası başlattılar,

İl Koordinasyon Kurulu toplantımızda söz alarak, bu konuda Sayın Valimiz ve diğer kamu kuruluşlarından destek istedik,

3 Nisan 2023 tarihinde, tüm sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile bir araya gelerek, ortak bir deklarasyon yayınlayarak, toplamış olduğumuz imzaları ve talep dilekçemizi ekleyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderdik,

KTSO olarak üzerimize düşen görevleri yaptığımızı düşünüyorum. Bu saatten sonra şehir olarak tüm vatandaşlarımızla bu işi sahiplenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Karabük’ün tanıtımına olumlu katkı sağlayacak bu talebimizin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul göreceği inancını taşıyorum. Eğer bizler her 3 Nisan günü layıkıyla kuruluş günümüz olarak kutlamaya devam edersek devlet büyüklerimiz bu talebimize duyarsız kalmayacaktır.”

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, basın toplantısında bir yıllık değerlendirmeyi yaptıktan sonra, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. (1.10.2023)

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?