Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayin Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı İlan Edildi

25 Ocak 2023 - 19:02 Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, KOSGEB ile işbirliği içinde KUZKA ve BAKKA tarafından geliştirilen TR81-82 Batı Karadeniz Bölge Kalkınma Programı (BAKAP) kapsamında hazırlanan “BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayin Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı”  adı ile 25 Ocak 2023 Çarşamba günü itibarıyla ilan edilmiştir.

TR81 Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan programın bütçesi 20.000.000 TL’dir.

BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayin Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programının Öncelikleri:

Öncelik 1: Bölgede öne çıkan sektörlerde yer alan işletmelerin yenilikçilik, yeşil dönüşüm, yalın üretim, uluslararasılaşma, ithal ikame ürün üretimi ve genç istihdamı odağında desteklenmesi,

  1. Zonguldak: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 13: Tekstil Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 22: Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı, 24: Ana Metal Sanayi, 25: Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 28: Makine ve Ekipman İmalatı, 31: Mobilya İmalatı, 38: Atık Maddelerin Değerlendirilmesi,
  2. Karabük: 10: Gıda Ürünleri İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 24: Ana Metal Sanayi,
  3. Bartın: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 15:Deri ve İlgili Ürün İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 30: Diğer Ulaşım Araçları İmalatı, 31: Mobilya İmalatı,

Öncelik 2:http://www.yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari İnternet adresinde yer alan ve BAKKA tarafından ön fizibilitesi yapılmış yatırım konularının hayat geçirilmesi.

Kredi Olarak Kullanılabilecek Bütçe Limitleri

  • Asgari proje bütçesi (Kredi Miktarı): 500.000 TL
  • Asgari proje bütçesi (Kredi Miktarı): 2.500.000 TL

Başvuru Tarihleri

  • KAYS girişi için başlangıç tarihi: 09.02.2023
  • KAYS girişi için son tarih: 10.03.2023, saat: 18.00
  • Taahhütnamenin imzalanarak teslim edilmesi için son tarih: 17.03.2023, saat: 18.00

Başvuruların KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmesi için son tarih olan 10 Mart 2023 saat 18:00’dan sonra KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Çevrimiçi gönderilen başvurular için KAYS üzerinden otomatik taahhütname üretilmektedir. Üretilen taahhütname elektronik imza ile imzalanmalıdır. Elektronik imza kullanmayan başvuru sahipleri için taahhütnamelerin yetkili kişi(ler) tarafından ıslak imza, kaşe ve mühür yapılarak başvuru merkezlerine teslimi için son tarih 17 Mart 2023 saat 18.00 olarak belirlenmiştir. Bu tarih ve saatten sonra Ajansa ulaşan veya elektronik imza ile imzalanmayan taahhütnamelere ilişkin projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT-1: 2023 Yılı Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı kapsamında matbu proje başvuruları alınmamaktadır. Matbu başvurular yalnızca sözleşme imzalamak üzere davet edilecek proje sahiplerinden sözleşme aşamasında talep edilecektir.

NOT-2: Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları takvimi bilahare duyurulacaktır.

Detaylı bilgi: http://www.bakka.gov.tr/haber/bakap-2023-yili-imalat-sanayin-rekabetciligin-gelistirilmesi-ortak-finansman-destegi-programi-ilan-edildi/1420

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?