Çağrı Merkezi
+90 (370) 424 16 30
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Politikalar

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın Stratejik Politikaları

4.4.1 MİSYONUMUZ

Kuruluş Kanununda yer alan yasal mevzuatları ve görevleri etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmenin yanısıra Üyelerimizin ekonomik ve sosyal alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri çağdaş yönetim anlayışı ile birlikte sürekli geliştirdiği hizmet kalitesiyle yerine getiren kamu kurumu niteliğinde meslek kurumudur

4.4.2 VİZYONUMUZ

Ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin kalkınmasına katkı sağlayan, ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilen, Ar-Ge ve İnovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünler üretebilecek nitelikli endüstri alt yapısını oluşturan, ticari faaliyetleri geliştirecek projeleri hayata geçiren ve Üyelerimizin menfaatlerini ön planda tutan bir meslek kuruluşu olmak.

4.4.3 KALİTE POLİTİKAMIZ

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, TOBB Akreditasyon Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Şikâyet Yönetim Sistemi kapsamında, üye talep, öneri ve beklentilerine uygun, çağın gerekliklerini yerine getiren bir oda olmak, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek,
Üyelerimizin ve odamızın gelişimine yönelik, katma değer sağlayan etkinlikler yaparak, üye memnuniyetini sağlamak.

4.4.4 TEMEL DEĞERLERİMİZ VE ETİK KURALLARIMIZ

 • Şeffaflık ve katılımcılık
 • Dürüstlük ve hesap verebilirlik
 • Gizlilik ve tarafsızlık
 • Sürekli iyileştirme
 • Çözüm ve sonuç odaklılık
 • Sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık

4.4.5 MALİ POLİTİKAMIZ

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürüten genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet göstermekte ve mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır.

Odanın temel gelir kalemleri, kayıt ücretleri, üye aidatları ve verilen hizmetlerden oluşmaktadır. Zorunlu harcamalar dışında elde ettiği bu gelirleri üyelerimizin, ilimizin ve bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için kullanmaktadır.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Mali politikasının yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas almaktadır.

 • Sosyal sorumluluk
 • Kişilik
 • Dönemsellik
 • Parayla ölçme
 • Maliyet esası
 • Tarafsızlık ve belgelendirme
 • Tutarlılık
 • Tam açıklama
 • Verimlilik
 • Önemlilik

4.4.6 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak, evrensel değerlerin uygulandığı, her daim kendini geliştiren, yeniliklere açık, birbirine güvenen, çalışanın en önemli kaynak olduğu düşüncesiyle hareket eden, üretken ve kişilerin çalışmak için öncelikle tercih ettikleri bir kurum olmaktır.

Üye memnuniyetinin personel memnuniyeti ve yetkinliğinden geçtiğinden hareketle oda çalışanları için;

 • Çağın gerektirdiği şekilde kendini geliştireceği faaliyetler düzenlemek,
 • Başarılı ve örnek performansı ödüllendirmek,
 • TOBB Personel Yönetmeliği ve 4857 Sayılı iş Kanunu ve ilgili mevzuatların ön gördüğü sosyal ve özlük haklarını korumak,
 • Personelin,kurumsal ve yönetim sürecine katılabileceği çalışma ortamını sağlamak

4.4.7 HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI

Odamız; kurumumuzda gerçekleştirilen faaliyetlerden kamuoyunun ve üyelerimizin zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayarak, üyelerimizin ihtiyaç ve taleplerinin karar alıcılarla paylaşılması ve kamuoyu bilincinin arttırılmasını ilke edinmiştir.

4.4.8 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması ve paydaşları ile paylaşması stratejik bir önem taşımaktadır.

Bilgi işlem ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek, yenilikleri odamız hizmetlerine ekleyerek tüm paydaşlarımıza güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmek için, teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerini kullanarak, bilgi güvenliği ve zaman tasarrufunda sürdürülebilirliği sağlamak.

4.4.9 ÜYE İLİŞKİLERİ ve ŞİKÂYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI

Odamız verdiği tüm hizmetlerde ve faaliyetlerde üyeleri ile var olduğunun bilincindedir. Bu nedenle varlık nedeni olan üyelerinin, şikâyetlerini çözmeyi ve onların öneri, talep ve beklentilerini karşılamayı ilk önceliği saymaktadır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi prensipleri kılavuzluğunda, üyelerimize katma değer sağlayacak her türlü etkinliklerde bulunarak, kendimizi ve sistemimizi sürekli iyileştireceğiz.

5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, faaliyetlerinin gerçekleşmesinden etkilenecek tüm paydaşlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak, gerekli tüm önlemleri almak ve uygulamak

6. SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, tüm faaliyetlerince sosyal sorumluluk ve sürdürebilirlik anlayışı ile hareket etmeyi taahhüt ederek, bu kapsamda hizmet kalitesini artırırken çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutar ve destekler.