Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Politikalar

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın Stratejik Politikaları

1- Misyon

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 5174 Sayılı Kanun ile verilen görevleri yapmak, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri sunmak, Karabük’ün gelişimi için politikalar geliştirerek lobi ve temsil faaliyetleri gerçekleştirmek, Türkiye’nin dünya ekonomisinde gereken pozisyonu alabilmesi gereken değişim ve dönüşüm sürecine yönetişim anlayışı ile önderlik etmek için kurulmuş, hizmette nitelik, güven, dayanışma, etik ve sürdürülebilirliği önceleyen bir kurumdur.

2- Vizyon

Üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri sunacak düzeyde kurum alt yapısını ve kültürünü güçlendirmiş, Karabük kent vizyonunu yönlendirmede öncü, Karabük ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya yön verecek faaliyetleri gerçekleştiren çözüm, sonuç, toplum ve doğa odaklı bir oda olmak.

3-Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Kalite Politikası

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, TOBB Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi kapsamında üye talep, öneri ve beklentisine uygun; çağın gerekliliklerini yerine getiren, ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri gerçekleştirerek sürdürülebilir hizmet kalitesine sahip olmayı ilke edinmektedir.

4-Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Mali Politikası

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında faaliyetlerini sürdüren, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüze muhasebe sistemine göre faaliyet gösteren Karabük Ticaret ve Sanayi Odası; mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır. Mali politikamız çerçevesinde maliyet esası, para ile ölçme, dönemsellik, tam açıklama, tutarlılık, verimlilik, tarafsızlık, belgelendirme, sosyal sorumluluk ilkelerini esas almaktadır.

5-Karabük Ticaret ve Sanayi Odası İnsan Kaynakları Politikası

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, fırsat eşitliği temelli evrensel değerlerin uygulandığı; yeniliklere açık ve kendisini geliştiren, güven duygusunu ve takım ruhunu önceleyen, yaratıcı, üretken, verimli ve proaktif kişilerin tercih ettiği bir kurum olmak için faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla Oda’yı gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayemizin insan kaynağımız olduğu bilinci ile faaliyetler düzenlemeyi, başarılı ve örnek performansları ödüllendirmeyi, özlük haklarını korumayı, yönetişim kapsamında personellerin yönetim sürecine entegre olabilmesini ilke edinmektedir.

6-Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Haberleşme ve Yayın Politikası

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında gerek üyelerini gerekse de yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamuoyunu zamanında, doğru, dürüst ve şeffaf şekilde bilgilendirmeyi ilke edinmektedir.

7-Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi ve İletişim Politikası

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, kullanmakta olduğu ve geliştirilebilir nitelikteki web, arşiv gibi bilişim sistemlerinde kurumsal bütünlüğü, ulaşılabilirliği, güvenirliği, hızı tüm üyeleri ve paydaşları açısından ilke edinmektedir.

8-Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Üye İlişkileri ve Şikayetleri Değerlendirme Politikası

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi kapsamında üye talep, öneri, şikâyet ve beklentisine uygun gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında gerek üyelerini gerekse de yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamuoyunu zamanında, doğru, dürüst ve şeffaf şekilde bilgilendirmeyi, ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri gerçekleştirerek sürdürülebilir müşteri memnuniyetine sahip olmayı ilke edinmektedir.

9- Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Risk Yönetimi Politikası

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, hedefleri üzerindeki belirsizlik etkisi / gerçekleşmeme olasılığı olarak tanımladığı risk ve fırsatları tüm süreçlerinin bir parçası görerek etkin bir şekilde yönetilmesini, belli periyotlarda raporlanmasını, risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını ilke edinmektedir.

10. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi kapsamında tüm personeline sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamayı ilke edinmektedir.

11. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Sorumluluk Politikası

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, gerçekleştirdiği faaliyetlerde gerek toplumsal gerekse de çevresel konularda duyarlı olmayı, hassasiyetle hareket etmeyi ve bunları gerçekleştirirken toplumsal beklentileri göz önüne almayı ilke edinmektedir.

11. Temel Değerler ve Etik İlkeler

ÜYE ODAKLILIK VE YETKİNLİK: Üyelerinin sorunlarına, taleplerine, ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı olmak, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini geliştirmek ve onların memnuniyeti için gösterilecek çabada güler yüzlü, çözüm odaklı, adaletli, hızlı ve eksiksiz olmak.

GÖREV BİLİNCİ VE KURUMSAL SAYGINLIK: Yasal sorumluluklarımızı yerine getirirken dürüstlük, gizlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda kaynakları, zamanı ve yetenekleri etkin ve verimli kullanmak.

GELİŞİME AÇIK OLMA: Üye ve kent yararını gözetme noktasında çoğulcu, katılımcı, destekleyici, proaktif, yenilikçi, teknoloji odaklı ve geliştirici olmak.

TOPLUM VE DOĞA HASSASİYETİ: Tüm faaliyetlerini insana, doğaya özen ve önem göstererek gerçekleştirmek.

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?