Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

22 Aralık 2020 - 15:37 Paylaş

Sayın Üyemiz;

 “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Odamıza aidat borcu olan üyelerimiz borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Kanundan faydalanmak isteyen üyelerimizin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’na dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

KANUNUN ODAMIZ BORÇLARIYLA İLGİLİ MADDELERİ;

  1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidatı 1. taksit  borçları da yasa kapsamındadır.
  2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.
  3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.
  4. Üyelerimizin taksitlendirme imkânından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamıza kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
  5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.
  6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar kredi kartı ile 6 taksitte ödenebilir.
  7. Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Üyelerimiz Odamıza müracaat ederek herhangi bir ekstra işleme gerek kalmadan geçmişe yönelik anapara borçlarını Kredi Kartı ile taksitlendirerek te ödeyebilirler.

Ek:Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

Ayrıntılı Bilgi İçin: ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Tel: 0370 424 16 30  / Dâhili: 121

E-posta: hkaya@karabuktso.org.tr

Üyelerimizin bilgisine saygıyla sunulur.

 

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?