Çağrı Merkezi
+90 (370) 424 16 30
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

KVKK İLE BELİRLENEN VERBİS KAYIT SÜRELERİ UZATILDI

24 Haziran 2020 - 14:44 Paylaş

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2019/387 sayılı kararı ile (i) yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile (ii) yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar, yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan fakat ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için belirlenen süre 30 Eylül 2020 tarihine kadar, kamu kurum ve kuruluşları için belirlenmiş süre de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden COVID-19 salgını nedeniyle kanun kapsamına girenlerin belirtilen sürelerde VERBİS yükümlülüklerini yerine getirmeleri mümkün olmamıştır.

Üyelerimizden gelen talepler üzerine kanunla belirlenen sürelerin COVID-19 salgını süreci nedeniyle sürelerin ertelenmesi konusunda 15.06.2020 tarihinde TOBB’ye yazılı başvuruda bulunmuştuk.

TOBB’nin girişimleri sonucunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 23.06.2020 tarih 2020/482 sayılı karar ile sürelerde uzatıma gidilmesi konusunda karar alınmıştır.

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile (ii) yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre, 30.09. 2020 tarihine kadar, yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan fakat ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için belirlenen süre 31.03.2021 tarihine, kamu kurum ve kuruluşları için belirlenmiş süre de 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Odamız tarafından üyelerimizin taleplerinin değerlendirilmesi  ve Karabük Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığıyla yaptığımız işbirliğiyle üyelerimizin yükümlülükleriyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.