Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

KVKK Genel Aydınlatma Metni

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
GENEL AYDINLATMA METNİ

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO)olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla KTSO tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

Adres : Bayır Mahalle Kemal Güneş Cad. No:139
Merkez /KARABÜK
Telefon : 0 370 424 16 30
Fax : 0 370 412 04 84
E-Posta : tso@karabuktso.org.tr

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI
Katılımcılar, tedarikçiler, çalışanlar, üyeler, çalışan adayları, stajyerler, şikâyetçiler, gerçek kişiler, tedarikçi çalışanları, ortak dışı yöneticiler, ziyaretçilere ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

A- Kimlik:
– Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
– Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerin Yürütülmesi
– Yetenek ve Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– İletişim Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi
– Mal Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi
– Yönetim Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– Eğitim ve Toplantı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– -Talep ve Şikâyetlerin Takibi Denetim/Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Hukuk işlerinin Takibi ve Yürütülmesi
– -Mali işlemlerin Yürütülmesi
– Çalışanlar için iş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
– Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
– -Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
– Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
– Organizasyon ve Etkinlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
– -Saklama ve Arşiv Faaliyetleri Ücret Politikasının Yürütülmesi
– Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
– Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi
– İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– -İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Risk Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi
– -Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– -Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
– -Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
– -İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
– -İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– -İş Süreçlerinin iyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
– -Çalışan Adayları Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
– Çalışan/Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Toplantı ile ilgili Bilgi Sunulması Kurumun Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacı ile Kurum içerisindeki Açık Alanlarda Görüntü Kaydının Tutulması, Kurum Binasına Giriş Ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması Ve izinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi

B- İletişim:
– Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
– Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerin Yürütülmesi
– Yetenek ve Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– İletişim Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– Reklam/Kampanya/Promosyon Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi
– Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi,
– Talep ve Şikâyetlerin Takibi
– Hukuk işlerinin Takibi ve Yürütülmesi
– Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
– Saklama ve Arşiv Faaliyetleri Performans Değerlendirme Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
– İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Talep ve Şikâyetlerin Takibi
– İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Risk Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi
– Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– Yönetim Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– Çalışanlar için iş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
– Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
– Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
– Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
– İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
– İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– İş Süreçlerinin iyileştirilmesine Yönelik önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
– Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
– Ücret Politikasının Yürütülmesi
– Çalışan Adayları Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
– Çalışan/Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
– Çalışanlar için iş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
– Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
– Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

C- Mesleki Bilgi:
– Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi
– Mal Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi
– Yönetim Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– Denetim/Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Hukuk işlerinin Takibi ve Yürütülmesi
– Mali işlemlerin Yürütülmesi
– Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Organizasyon ve Etkinlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
– Saklama ve Arşiv Faaliyetleri
– Ücret Politikasının Yürütülmesi
– Performans Değerlendirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
– İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Talep ve Şikâyetlerin Takibi iş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
– Risk Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi
– Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– Çalışanlar için iş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
– Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
– Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
– Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
– İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
– İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– İş Süreçlerinin iyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
– Ücret Politikasının Yürütülmesi
– Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
– Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
– Toplantı ile ilgili Bilgi Sunulması
– Mali işlemlerin Yürütülmesi

D- Hukuki işlem:
– Hukuk işlerinin Takibi ve Yürütülmesi

E- Bilgi İşlem Güvenliği:
– Bilgi Güveliği Süreçlerinin Yürütülmesi
– Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

F- Sağlık Bilgisi:
– Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Acil Durum Süreçlerinin Yönetilmesi
– Çalışan Adayları Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
– Çalışan/Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
– Çalışanlar için iş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
– Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
– İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
– İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Ücret Politikasının Yürütülmesi
– Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
– Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

G- Görsel ve işitsel Kayıtlar:
– Talep ve Şikâyetlerin Takibi
– Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması
– Toplantıya Katılımın Teyidi
– İstatistiksel Amaçlarla Katılımcı Sayısının Belirlenmesi
– Toplantı ile ilgili Bilgi Sunulması Ve Güvenliğin Sağlanması

H- Finansal:
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
– Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi,
– Mal Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi
– Mali işlemlerin Yürütülmesi

İ- Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri:
– Yönetim Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– Saklama ve Arşiv Faaliyetleri
– Çalışan Adayları Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
– Çalışan/Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

J- Görsel Kayıtlar:
– Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
– Performans Değerlendirme
– Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
– Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması
– Toplantıya Katılımın Teyidi
– istatistiksel Amaçlarla Katılımcı Sayısının Belirlenmesi
– Toplantı ile ilgili Bilgi Sunulması Ve Güvenliğin Sağlanması

K- Eğitim:
– İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
– Talep ve Şikâyetlerin Takibi
– İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
– İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Risk Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi,
– Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– Yönetim Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
– İletişim Faaliyetlerinin Yönetilmesi

L- Diğer:
– Çalışan Adayları Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
– Çalışan/Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden,

A- Kimlik:
– Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, TOBB, Ticaret Bakanlığı, Yurtiçi Acenteler ve Oteller, Yurtdışı Acenteler ve Oteller, Avrupa Birliği Adli Makamlar, Banka, SGK, Vergi Daireleri, Herkese açık platformlar

B- Mesleki Bilgi:
– Adli Makamlar, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Banka, SGK, Vergi Daireleri, Ticaret Bakanlığı, TOBB, Herkese açık platformlar

C- İletişim:
– Adli Makamlar, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Banka, SGK, Vergi Daireleri, TOBB, Ticaret Bakanlığı, Yurtiçi Acenteler ve Oteller,
– Yurtdışı Acenteler ve Oteller, Avrupa Birliği

D- Görsel Kayıtlar:
– TOBB, Ticaret Bakanlığı, Yurt İçi Oteller ve Acenteler, Yurtdışı Oteller ve Acenteler , Avrupa
Birliği, Herkese açık platformlar

E- Hukuki işlem:
– Adli Makamlar

F- Finans:
– Banka, SGK, Vergi Daireleri
Aşağıda belirtilen;
– Yönetim Faaliyetlerinin Yönetilmesi
– Eğitim ve Toplantı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Talep ve Şikâyetlerin Takibi
– İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Denetim/Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– Hukuk işlerinin Takibi ve Yürütülmesi
– Mali işlemlerin Yürütülmesi
– Çalışanlar için iş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
– Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi
– Mal Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
– Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
– Performans Değerlendirme
– Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
– Doğabilecek Uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
– Toplantıya Katılımın Teyidi
– İstatistiksel Amaçlarla Katılımcı Sayısının Belirlenmesi
– Toplantı ile ilgili Bilgi Sunulması Ve Güvenliğin Sağlanması
– Kurumun Fiziksel Güvenliğini Sağlamak Amacı ile, Kurum içerisindeki Açık Alanlarda Görüntü Kaydının Tutulması
– Kurum Binasına Giriş ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi
Amaçlarla aktarım yapılmaktadır.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Çalışan, katılımcı, tedarikçi, tedarikçi çalışanı, çalışan adayı/stajyer, Ortak dışı yönetici, üye, şikâyetçi, gerçek kişiler ve ziyaretçilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır.

a- Çalışanlara ait kişisel veriler;
– İlgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile

b- Çalışan adayı/stajyerlere ait kişisel veriler;
– İlgili kişinin fiziksel ortamda özgeçmişini teslim etmesi veya e-posta üzerinden dijital otomatik yöntemlerle göndermesi yoluyla

c- Tedarikçi ve tedarikçi çalışanına ait kişisel veriler;
– İlgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle

d- Katılımcılara ait kişisel veriler;
– İlgili kişilerin dijital platformlardan katılımı yoluyla otomatik yöntemlerle veya fiziki katılım yolu ile hem otomatik hem de otomatik olmayan yöntemler ile kişisel

e- Ortak dışı yöneticilere ait veriler;
– İlgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile

f- Üyelere ait kişisel veriler;
– İlgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile veya dijital platformlardan otomatik yöntemlerle göndermesi yoluyla

g- Şikâyetçilere ait kişisel veriler;
– İlgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla veya dijital platformlardan veya çağrı merkezi üzerinden otomatik yöntemlerle

h- Gerçek kişilere ait kişisel veriler;
– İlgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile

i- Ziyaretçilere ait kişisel veriler;
– Otomatik yöntemler yolu ile toplanmakta olup;

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep bu aydınlatma metninin; 2/a fıkrasında bulunan

Kimlik veri kategorisi için:
– Kişisel verinin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızanın alınması,
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
– Kanunlarda açıkça öngörülmesi
– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
– Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2/b fıkrasından bulunan iletişim veri kategorisi için;
– Kişisel verinin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızanın alınması
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
– Kanunlarda açıkça öngörülmesi
– Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

2/c fıkrasında bulunan Mesleki Bilgi veri kategorisi için;
– Kişisel verinin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızanın alınması
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
– Kanunlarda açıkça öngörülmesi
– Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

2/d fıkrasında bulunan Hukuki işlem veri kategorisi için;
– Kanunlarda açıkça öngörülmesi

2/e fıkrasından bulunan işlem Güvenliği veri kategorisi için;
– Kişisel verinin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızanın alınması
– Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

2/f fıkrasında bulunan Sağlık verisi kategorisi için;
– Kişisel verinin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızanın alınması

2/g- j fıkrasında bulunan Görsel ve işitsel Kayıt veri kategorisi için;
– Kişisel verinin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızanın alınması
– Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
– Kanunlarda açıkça öngörülmesi

2/h fıkrasında bulunan Finansal veri kategorisi için ;
– Kanunlarda açıkça öngörülmesi
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

2/i fıkrasında bulunan Ceza ve Güvenlik Tedbirleri veri kategorisi için;
– Kişisel verinin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızanın alınması

2/k fıkrasında bulunan Eğitim veri kategorisi için;
– Kişisel verinin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızanın alınması
– Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
– Kanunlarda açıkça öngörülmesi

2/l fıkrasında bulunan Diğer veri kategorisi için;
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması amaçlarıyla işlenmektedir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ
Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

a- Kimlik verileri:
– Katılımcılara yönelik verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup sürenin sonunda imha edilmektedir.
– Tedarikçiler/tedarikçi çalışanlarına yönelik veriler iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup sürenin sonunda imha edilmektedir.
– Çalışanlara yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Çalışan adayları/Stajyerlere yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 1 yıl saklanmakta olup süre sonunda imha edilmektedir.
– Ortak dışı yöneticilere yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Üyelere yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Şikâyetçilere yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup süre sonunda imha edilmektedir.
– Gerçek kişilere yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Ziyaretçilere yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 2 yıl saklanmakta olup süre sonunda imha edilmektedir.

b- iletişim verileri:
– Katılımcılara yönelik verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup sürenin sonunda imha edilmektedir.
– Tedarikçiler/tedarikçi çalışanlarına yönelik veriler iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup sürenin sonunda imha edilmektedir.
– Çalışanlara yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Çalışan adayları/Stajyerlere yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 1 yıl saklanmakta olup süre sonunda imha edilmektedir.
– Ortak dışı yöneticilere yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Üyelere yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Şikâyetçilere yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup süre sonunda imha edilmektedir.
– Gerçek kişilere yönelik veriler yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.

c- Mesleki Bilgi verileri:
– Gerçek kişilere yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup sürenin sonunda imha edilmektedir.
– Tedarikçiler/tedarikçi çalışanlarına yönelik veriler iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup sürenin sonunda imha edilmektedir.
– Çalışanlara yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Üyelere yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Katılımcılara yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl saklanmakta ve süre sonunda imha edilmektedir.

d- Sağlık verileri:
– Gerçek kişilere yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl saklanmakta ve süre sonunda imha edilmektedir.
– Tedarikçiler/tedarikçi çalışanlarına yönelik veriler iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup sürenin sonunda imha edilmektedir.
– Çalışan adayları/Stajyerlere yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 1 yıl saklanmakta olup süre sonunda imha edilmektedir.
– Çalışanlara yönelik veriler iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup süre sonunda imha edilmektedir.

e- Görsel ve işitsel Kayıt verileri:
– Katılımcılara yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 2 yıl saklanmakta ve süre sonunda imha edilmektedir.
– Çalışanlara yönelik veriler iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup süre sonunda imha edilmektedir.

f- Finansal veriler:
– Üyelere yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Tedarikçiler yönelik veriler iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl saklanmakta olup sürenin sonunda imha edilmektedir.

g- Ceza Mahkûmiyet verileri:
– Üyelere yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Çalışan adayları/Stajyerlere yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 1 yıl saklanmakta olup süre sonunda imha edilmektedir.

h- Eğitim verileri :
– Katılımcılara yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 5 yıl saklanmakta ve süre sonunda imha edilmektedir.
– Üyelere yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.

i- Hukuki işlem :
– Çalışanlara yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.
– Üyelere yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.

j- Diğer veriler:
– Çalışan adayları/Stajyerlere yönelik veriler verinin işlenmesinden itibaren 1 yıl saklanmakta olup süre sonunda imha edilmektedir.
– Üyelere yönelik veriler kanun gereğince sınırsız süre saklanmakta ve imha edilmemektedir.

MADDE 6: İLGİLİ KIŞININ HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve Odamıza başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
g-(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası.

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?