Çağrı Merkezi
+90 (370) 424 16 30
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

TOBB Duyuruları

Kapasite Raporlarında Eposta ve Web Adresleri

19 Nisan 2022

Birliğimiz tarafından onaylanan Sanayi Kapasite Raporlarında yer alan bilgiler Birliğimiz sunucularında kayıt altına alınmakta, bu bilgilerin bir araya gelmesiyle TOBB Sanayi Veritabanı oluşmaktadır. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

15 Nisan 2022

Avrupa Birliği ya da Türk firmaları tarafından 01/01/2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşya ile ilgili ekte sunulan listeye ilişkin itirazların, Ticaret Bakanlığına en geç 10/05/2022 tarihine kadar iletilmesinin gerektiği belirtilmiştir. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

NCTS Damga Vergisi

1 Nisan 2022

Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 28.03.2022 tarihli, 73216421 sayılı yazıda NCTS Sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen Bakanlıklarınca çalışmalar yapıldığı bildirilmiştir. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Yetki Belgesi İşleri

1 Nisan 2022

Bilindiği üzere Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların Yetki belgesi başvurusu yapan firmalarda aranacak şartlar başlıklı 8 inci maddesi gereğince firmaların “En az iki yüz elli bin Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip bulunması ve bu sermayeyi özvarlığı içinde koruması” gerekmektedir. Düzenleyiciler bu şartları taşıdıklarını gösterir Yeminli Mali Müşavir Raporunu Birlik tarafından belirlenen zaman […]

Motor Yağı Değişim Noktaları Hakkında

1 Nisan 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler tarafından ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alınması gerektiği […]

Ziraat Bankası A.Ş. – Akaryakıt Sektörü Özel Destek Paketi

1 Nisan 2022

24.03.2022 tarihinde Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize intikal eden, “Akaryakıt Sektöründe Özel Destek” paketi bilgilendirmesi yazı ekinde yer almaktadır. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Motor Yağı Değişim Noktaları Hakkında

25 Mart 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler tarafından ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alınması gerektiği […]

Tunus’a Manuel EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi

25 Mart 2022

Tunus’a ihracatta elektronik ortamda düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun, ilgili gümrük memurlarınca imzalanması gerektiği bildirilmiştir. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.  

Kanada Hükümetinin Aldığı Yaptırım Kararları Hakkında

25 Mart 2022

Kanada Hükümetinin Rusya Federasyonu’na yönelik çeşitli yaptırım kararlarını yürürlüğe koyduğu bildirilmekte olup, söz konusu kararların içeriği hakkında bilgi verilmektedir. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota

21 Mart 2022

Mısır’ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin Birliğimiz tarafından muhtelif tarihlerde bilgilendirmelerin yapıldığı malumlarıdır. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

POS Cihazı ile Tahsilat

21 Mart 2022

15 Mart 2022 tarihinden itibaren, kara sınır kapılarında yolcu ve TIR çıkış tescil peronlarında kullanılmakta olan programlarda, plakaya bağlı olarak trafik cezası ve köprü/otoyol geçiş ücretine ilişkin sorgu yapılarak ödenmemiş ceza/ücret bulunması halinde, söz konusu tahsilatın POS cihazları aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu V3.3.1

21 Mart 2022

Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

CLOSE
CLOSE