Çağrı Merkezi
+90 (370) 424 16 30
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

TOBB Duyuruları

Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Fikri ve Sınai Haklar Konulu Webinar Hakkında

24 Şubat 2022

25 Şubat 2022 tarihinde saat 15.00’de “Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Fikri ve Sınai Haklar” isimli bir seminer gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Birliğimiz ve AmCham İşbirliği ile ABD’ye E-ihracatta Mentorluk Desteği Hakkında

22 Şubat 2022

Sınır ötesi elektronik ticarete olan ilgi son dönemlerde artma eğilimi göstermekte; bu durum, yeni ticaret olanakları için girişimcilerimizin aktif olarak desteklenmesini elzem hale getirmektedir. Bu kapsamda; Birliğimiz ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) işbirliği ile girişimcilerimizi Amerika’ya e-ihracat yapma yolunda desteklemek amacıyla hayata geçirilen mentorluk desteği Şubat ayı itibariyle başlamıştır. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Emlak Danışmanlığı Mesleki Uzmanlık Eğitimi Hakkında

14 Şubat 2022

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile sahibinden.com işbirliğinde emlak danışmalarına yönelik “Emlak Danışmanlığı Mesleki Uzmanlık Eğitimi” 14 Şubat 2022 tarihinde başlayacaktır. Ücretsiz eğitim programlarına başvuruda bulunmak isteyen katılımcılar http://www.uzmanlik.com üzerinden kayıt yaptırabileceklerdir.

Yazılım Organizasyonlarında Çevik Dönüşüm ve DevOPS Webinar Daveti

7 Şubat 2022

9 Şubat 2022 tarihinde saat 14.30’da yazılım sektörü özelinde gerçekleştirilecek webinarın bilgileri ektedir.

TİO Yetki Belgesinde Yapılan İndirim Hakkında

3 Şubat 2022

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 01.02.2022 tarihli, 130188 sayılı yazıda; “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” hükümleri gereğince, yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin, imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, gerçek ve tüzel kişilerin almaları zorunlu […]

Kosova-Banka İzlenimi Veren Şirketler

11 Ocak 2022

Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin bir yazısına atfen, çeşitli kuruluşların Kosova’da banka unvanı ile şirket açtıkları, ülkemizde bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. evrak sundukları belirtilmiştir. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hakkında

11 Ocak 2022

Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Belarus İçin İthalat Yasağı Bilgileri Hakkında

30 Aralık 2021

Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Kuzey İrlanda’ya A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi

30 Aralık 2021

Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği Hakkında

15 Aralık 2021

30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmelikler yayımlanmıştır. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Fazla Mesai Programı – Pilot Uygulamaya Geçiş

13 Aralık 2021

Gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesini teminen hazırlanan elektronik sistemin pilot uygulamasında, yazıda detayları sunulan bir takım yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldığı belirtilmiştir. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.

Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Bilgilendirme Semineri

9 Aralık 2021

KOSGEB Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Bilgilendirme Semineri, 9 Aralık 2021 Perşembe günü saat 14:00’te internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Detaylı bilgi yazımız ekindedir.