Çağrı Merkezi
+90 (370) 424 16 30
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

KARDEMİR’DE EĞİTİM VE KÜLTÜR

02 Şubat 2022 - 11:38 Paylaş

Kurum hedeflerine ve sürdürülebilir performansına kesintisiz katkı sağlamak üzere;  2019 – 2021 yılı itibari ile akademi sistemi alt yapısına kavuşturduğumuz Eğitim Müdürlüğümüz 2 ana bölüm bazında faaliyet göstermektedir. Bunlardan biri Eğitim programları Yöneticiliği ki personelimizin ihtiyacı olan tüm eğitimlerin tespit edildiği, planlandığı, uygulandığı ve takip edildiği bölümümüzdür. Diğeri ise eğitim destek hizmetleri bölümüdür. Bu bölümümüzde ise eğitim programları gerçekleşirken gerekli organizasyonel faaliyetlerin yanı sıra meslek lisesi ve üniversite stajları, teknik gezi programları, sosyal kulüpler ve kütüphane faaliyetleri gibi çalışmalar yürütülmektedir.

Düzenlediğimiz; Yaşam Boyu Eğitimler ( Kişisel gelişim ve yönetsel yetkinlik eğitimleri) ve Kültür Günleri Seminerleri ile çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapıyor, Mesleki ve Teknik eğitimler /seminerler ile mesleki gelişimlerine katkı sağlayan akademik faaliyetlere destek oluyor, Etkinlikler, Sosyal kulüpler vb. faaliyetler ile de çalışanlarımızın, motivasyonunu ve bağlılığını artırmaya çalışıyoruz.

Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken; eğitim sektörünün ve geleceğin dinamiklerini takip ederek uyguluyoruz.

Digital eğitimin ağırlık kazandığı karma (hibrit) eğitim metodolojisi ile eğitimlerimizi düzenliyoruz. Sınıf eğitimlerimizin yanı sıra; EKM de kurmuş olduğumuz greenbox stüdyosunda gelişim elçilerimizle ( iç eğitmenlerimizle ) dijital ortama uygun İSG, Bilgi Güvenliği, Çevre, Oryantasyon vb. eğitim videolarımızı çekiyor ve tüm personelimizle paylaşıyoruz. Etkili ve hızlı öğrenme araçları olan oyunlaştırma teknolojilerinden yararlanarak Kardemir Gelişim rotası, Hatırlat Mobil öğrenme programları ile eğitimlerimizi destekliyoruz. Arttırılmış Gerçeklik/sanal Gerçeklik /Hologram teknolojisi ile özellikle mesleki ve teknik eğitimde çalışanlarımızı daha rahat ve keyifli öğrenme süreci ile buluşturuyoruz. Ayrıca tüm eğitimlerimizi Succsess factor –LMS platformumuz ile dijital ortamda erişilebiliyor ve takip edilebiliyoruz.

Sosyal bir şirket olan Kardemir;  gelirde büyüme ve kar elde etmenin yanı sıra çevre ve paydaş ağına saygı gösteren ve destekleme ihtiyacı ile harmanlayan bir yapıdır.

Şirketimizin bu yapısı sadece kendi çalışanlarımız için değil, ilimiz halkının, sektördeki diğer firmaların da eğitim ve kültürel çalışmalarına destek olmak için bize her zaman yeni projeler/fikirler üretilme ve uygulama fırsatı sunmakta.

Bu projelerden biride İMEP (İkili mesleki Eğitim Projesidir). Gerek mesleki eğitimin önemine vurgu yapmak gerekse nitelikli eleman bulmada yaşanan zorluklara çözüm olması (katkı sağlamak ) amacıyla Karabük Mesleki Eğitim Merkezi ile İkili Mesleki Eğitim Programını (İMEP) başlattık.

İlköğretim puanı belli bir düzeyde olan,  sınav ve mülakatlardan geçerek İMEP öğrencisi olan Kaynak 15, Endüstriyel Bakım-Onarım 15 olmak üzere 2 alanda toplam 30 öğrencimiz var.

Bu öğrencilerimiz; Haftanın 5 günü KARDEMİR de öğrenim hayatını sürdürmektedir. 2 gün teori derslerini alırken 3 gün işletmelerinde uygulamalı, iş başı eğitimi almaktadırlar.

Şuan 9. Sınıftalar ve bir yandan çalışma hayatının oryantasyon sürecini tamamlarken diğer yandan mesleği ile ilgili bilgi ve deneyim kazanmaktalar. Mesleki bilgi ve deneyimin yanı sıra Özgüvenli, sorumluluk sahibi, kendini ifade edebilen, iş ve hayatın etik kurallarına göre hareket eden bireyler olması için çaba sarf ediyoruz. Sosyal ve kültürel yönden onları farklı programlar ile destekliyoruz. 4 yılsonunda ise umuyoruz ki hepsi öncelikle değerlerini bilen, sorumluluk sahibi, iş etiği olan bilgili ve deneyimli teknikerler olacaklar.

Bir diğer projemiz; Kardemir kütüphanemiz; Eğitim ve Kültür Merkezi binamız içinde doğal bir etkinlik alanında yer almaktadır. Kütüphanemizde okuma ve toplantı alanı mevcuttur.  Ağırlıklı teknik/sektörel yayınlar yer almakla birlikte yönetim/kişisel gelişim kitaplarına da yer verilmiştir. Toplam da yaklaşık 2.000 adet yayın bulunmaktadır.

Ayrıca İl Halk Kütüphanesi ile yaptığımızı protokol ile Kütüphanemiz Türkiye Halk Kütüphaneleri sisteminde yer almakta olup yayınlara ulusal düzeyde herkesim tarafından rahatlıkla erişilebilir.

Kardemir bilindiği gibi çok köklü bir geçmişe sahip.  Ve hep öğretici yol gösteren bir firma olmuştur. Fabrikalar kurmuş, nitelikli insan kaynağı yetiştirmiş ve sektörün okulu olmuştur.  Bu misyonundan hareketle Eğitim Müdürlüğü olarak bizde Sektörün Akademisi ile yolculuğumuzu devam ettiriyoruz.