Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Karabük TSO İç Paydaş Anketi

  1) Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın imajına ve hizmetlerine yönelik aşağıdaki kriterleri işaretleyiniz

  1) Kurumsal yönetim anlayışı ve olumlu kurum imajı
  2) Çalışanları tarafından benimsenen güçlü ve açık kurum kültürü
  3) Hizmet kalitesi ve yetkinlik
  4) Bürokratik işlemlerde vakit kaybetmeme
  5) Dijital altyapı
  6) Yeniliğe ve değişime açık olma
  7) Tarafsız bir kurum
  8) Şeffaf ve hesap verebilir kurum
  9) Tüm paydaşlarının fikirlerine ve beklentilerine değer veren bir yönetim tarzı benimsemesi
  10) Erişebilir ve güvenilir bir kurum
  11) Paydaşlar ile ilişkilerin yeterliliği
  12) Üyelerinin gelişimine katkı sağlama
  13) Medya yoluyla tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterliliği
  14) Gelecek için açık bir vizyona ve hedeflere sahip olma
  15) Küresel eğilimlere başarılı bir şekilde uyum sağlama
  16) Kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanma
  17) İlişkilerde sorun çözmeye yönelik bir yaklaşım besleme
  18) Eleştiri ve önerilerden yararlanma
  19) Hizmet sonrası ilişkileri önemseme
  20) Faaliyetlerinde sosyal yararlılık faktörünü gözetme

  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf
  GüçlüOrtaZayıf

  2) Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmet süresi içerisinde ele almasını istediğiniz öncelikli 3 hizmet nedir?

  3) Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmet süresi içerisinde ele almasını istediğiniz öncelikli sorunlar hangileridir?

  4) Katılmak istediğiniz yurt içi ve yurt dışı fuarları belirtiniz.

  5) Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili tespit, görüş, öneri ve karşılaşılan sorunlarla ilgili değerlendirmelerinizi ve beklentilerinizi belirtiniz.

  6) Bölgemizde çözülmesi gereken ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın çözümünde aktif rol alması gerektiğine inandığınız sorunların 5 tanesini işaretleyiniz.

  7) İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz işaretleyiniz.

  Sohbet Başlat
  1
  Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?