Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Eğitim Talebi

  Bilgilendirme metnini okudum ve kabul ederim.
  Bilgilendirme: Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’na; şahsen başvurarak, online kayıt yaptırarak veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz Ad-Soyad, Şirket Adı ve İletişim bilgilerinizi;

  • Toplantıya katılımınızın / binaya giriş yaptığınızın teyidi,
  • İstatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi,
  • Toplantı ve toplantı ile ilgili bilgi sunulması,
  • Kurumumuzun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
  • Güvenliğinizin sağlanması; amacıyla sınırlı olarak işlenmekte ve Kurumumuz iştirakleri haricinde 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır.

  Bu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebiyle, elektronik posta kanalıyla, otomatik yolla veya şahsen başvuruda kimlik ibrazı şeklinde otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

  Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ gereği Kurumumuzun Hürriyet Caddesi No:58/1 78100 Karabük – Türkiye adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

  Sohbet Başlat
  1
  Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?