İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN İKİNCİ EL OTO GALERİLERİ ZİYARET EDİLMEYE BAŞLANDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 2.El Motorlu Kara Taşıtları alım satımı işini yürüten kişiler için (Galeri vb.) TOBB MEYBEM A.Ş. ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması konusunda çalışmaları  başlatmış bulunmaktayız.Bilindiği üzere 13 Şubat 2018 tarih,30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince 2.El Araç Alım Satımı yapan işletmeler faaliyetlerine devam edebilmeleri için satış yaptıkları yerlerde aranan şartları sağlamakla birlikte şahısları ve çalışanları için mesleki yeterlilik belgesi almak durumundadırlar.

Bu anlamda Karabük İl Ticaret Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilimizde faaliyet gösteren  2.EL oto galerileri  ziyaret edilerek bilgilendirme yapılmaya başlandı.

06.07.2018 - 15:33:37 | Karabük Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,6316 5,6417
Euro 6,3340 6,3454