HALKLA İLİŞİKİLER VE TANITIMI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi işbirliği ile 03.05.2018 tarihlerinde düzenlenen ‘Halkla İlişkiler ve Tanıtım’’ konulu eğitim Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı salonunda,25 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 
ÇASGEM eğitim uzmanı Çiğdem Eren KİZİROĞLU tarafından verilen eğitimde; katılımcıların hedef kitle kavramını, bir organizasyonun hitap ettiği kitle ile nasıl bir iletişim stratejisi benimsemesi gerektiği kavramalarını; halkla ilişkilerin kurumsal amaçlara ve pazarlamaya yönelik hedeflere ulaşmadaki rolünü anlamalarını; medya ilişkilerinin nasıl kurgulanması gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını; kurumsal itibar ve kriz yönetimi kavramlarını öğrenmelerini ve kapsamlı bir halkla ilişkiler kampanyası oluşturmaya yönelik çeşitli ipuçları edinmeleri için gerekli olan koşulları anlatılmıştır.

04.05.2018 - 17:43:09 | Karabük Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,3429 5,3526
Euro 6,0908 6,1018