İMZA SİRKÜLERİ İLE OY KULLANACAKLARA ÖNEMLİ DUYURU

14 Nisan 2018 Tarihinde Odamız Organ Seçimlerine Katılacak Tüzel Kişilikler (A.Ş,Ltd, Koop) Odamızdan Alabilecekleri Yetki Belgesi Dışında Tercihen  İmza Sirküleri İle Oy Kullanacaklarsa;Müştereken Temsil Yetkisi Verilmiş Olması Halinde Müştereken Yetkilendirilen Temsilciler Tarafından İmzalanmış  Ve Aralarında Oy Kullanacak Temsilciyi Gösterir  Dilekçeyi  Sandık Kurulu Başkanına  Vermek Zorundadır.Oy  Kullanacak Kişinin Yanında İmza Sirküsünün Aslı, Fotokopisi, Dilekçe ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi  Olması Gereklidir.Ayrıca Süresi Biten İmza Sirküleri Geçerli Olmayacaktır.Önemle Duyurulur.

12.04.2018 - 16:36:31 | Karabük Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,4945 5,5044
Euro 6,2162 6,2274