TEKNOPARK’A BAKANLAR KURULU ONAYI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü’nün, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyareti esnasında kamuoyuna müjdelenen  Karabük Teknopark  bölgesinin sınır ve koordinatları belirlenerek Bakanlar Kurulunun 2017/10807 sayılı kararı  Resmi Gazete’nin 30 Eylül 2017 Tarihli ve 30196 Sayısı ile yayımlanarak  onaylandı.Karabük’ün Merkez ilçesi Kılavuzlar köyünde koordinatları belirlenen saha içerisinde Karabük  Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi  kurulacaktır.
TEKNOPARK’lar, yüksek  teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik araştırma faaliyetleri yürüten firmaların, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulunarak, teknolojik yenilikler ve ticari kazanımları beraberinde getiren başarı bir model olarak tanımlanıyor.

2.10.2017 - 11:14:31 | Karabük Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,3231 5,3327
Euro 6,0775 6,0884