E-FATURA E-TEBLİGAT VE E-ARŞİV KONULARINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAKTIR

Vergi Usul Kanunun mükerrer 242.Maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan e-fatura uygulaması VUK 509 nolu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. VUK Tebliğlerine göre yazımızda belirtilen mükelleflerin faturalarını e-fatura olarak düzenlemeleri ve e-fatura almaları 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır.

Üyelerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak Karabük Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası işbirliğiyle E-Fatura E-Tebligat ve E-Arşiv Bilgilendirme Toplantısı 19 Kasım 2019 tarihinde Saat:11:00'de Karabük SMM Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle zorunluluk kapsamına girecekler;

1)2018 Yılı veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

2)4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (I) sayılı Listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alan mükellefler,

3)Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III)sayılı listedeki malları imal inşa ve /veya ithal edenler,

4)Mal veya hizmetlerin alınması, satılması kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23 Ekim 2014 tarih 65363 sayılı Kanunda tanımlanan başkalarına ait ticaretin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetlerinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,

5)5957 Sayılı kanuna istinaden komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal edenler e-fatura uygulamasına geçeceklerdir.

Bu iştigal konularında bulunan işletmelerimizin,19 Kasım 2019 tarihinde düzenleyeceğimiz bilgilendirme toplantısına katılmaları ve konuyla ilgili geniş bilgilendirme almaları hak ve menfaatleri açısından önem arz etmektedir.Bilgilendirme Toplantısı için başvurular 15 Kasım 2019 tarihine kadar www.karabuktso.org.tr internet adresimizdeki online başvuru formuyla alınmaktadır.  

11.11.2019 - 17:23:37 | Karabük Ticaret ve Sanayi Odası


 

Başkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,8344 5,8449
Euro 6,4993 6,5110