KİŞİSEL VERİ SORUMLULARI BU TARİHLERE DİKKAT

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili 6698 Sayılı kanun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda düzenleyici ve denetleyici bir kurulun varlığı amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve akabinde VERBİS sistemi oluşturuldu. Kanunun 16.Maddesiyle de tanımlanan kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS sistemine kayıt olma zorunluluğu getirildi.

           Kanun kapsamında tanımlanan ve VERBİS sistemine kayıt olma zorunluluğu getirilenler;

1-Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

2-Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31 Aralık 2019 tarihine kadar sisteme kaydolmak zorundadır.

     Bunların dışında sicile kayıt yükümlülükleri bulunanlar;

1-Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31 Mart 2020 tarihine kadar

2-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için 30 Haziran 2020 tarihine kadar Kişisel Verileri Koruma Kurulunun VERBİS internet sayfasına veya e-devlet üzerinden kayıt olmaları gerekmektedir.

         6698 Sayılı Kanunda sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında 20 bin TL ile 1 Milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Konu hakkında geniş bilgi almak isteyenler için ALO 198 hattı hizmet vermektedir.

27.09.2019 - 17:22:10 | Karabük Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,8417 5,8522
Euro 6,4405 6,4521