Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) Hakkında

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2019 da uygulama ya geçilen Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca PTT A.Ş. tarafından ticaret şirketleri için oluşturulan 15 Haneli Kod elektronik tebligat adresleri Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)e yüklenmiştir. 

Mersis üzerinden “Firma Sorgu” alanından sorgulama yapılmak suretiyle öğrenilmesi imkân dâhilindedir. 

Yapılan sorgulama neticesinde şirket için elektronik tebligat adresinin oluşturulmadığının tespit edilmesi durumunda, bu hususun mersis@ticaret.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir. 

Şirketlerin münferit veya müşterek yetkililerince www.etebligat.gov.tr adreslerinden E İmza veya Mobil imza ile Aktivasyon edilerek Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi Zorunluluk gereği gerekmektedir.

Üyelerimizin cezai duruma düşmemesi adına Diğer taraftan, yetki şekli münferit veya müşterek olmasına rağmen kişi www.etebligat.gov.tr alanında şirketini göremiyorsa, MERSİS’deki yetki şeklinin kontrol edilerek gerekli düzeltme işleminin yapılması amacıyla şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

20.03.2019 - 09:37:59 | 0Başkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,8253 5,8358
Euro 6,5519 6,5637