IRAK KRİZ MASASI ÇALIŞMASI

Sayın Üyelerimiz, Odalar Birliği’nden aldığımız bir yazıda, Irak’ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Irak’ta güvenlikli olmayan bölgelerde bulunan firmaların temsilcilerini ve yanlarında çalışan işçilerin tahliye ettikleri belirtilerek, bu kapsamda herhangi bir mağduriyete uğramamaları için önceden tedbir almak amacıyla güvenlikli olmayan bölgelerde halen bulunmakta olan firma temsilcileri ve işçilerine ait bilgilerin Dışişleri Bakanlığı’na iletilmek üzere Odalar Birliği’ne gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası tarafından yapılan 22 Haziran 2014 tarihli Basın Açıklamasında Musul, Kerkük, Selahaddin, Anbar, Diyala, Bağdat, Basra, Babil, Necef, Kerbela, Vasit, Meysan, Kadisiye, Musenna ve Dikar vilayetlerine ilişkin olarak daha önce yapılan seyahat uyarılarının geçerliliğini koruduğu belirtilmektedir. Ekonomi Bakanlığı’nda alınan yazıda, Irak’ta son dönemde yaşanan olayların ülkemizde etkilerini en aza indirmek, gelişmeleri yakından izleyerek kamuoyunu düzenli bir biçimde bilgilendirmek ve etkin bir karar alma mekanizması oluşturmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülen Irak Kriz Masası çalışmalarına Ekonomi Bakanlığı tarafından da katkı sağlandığı bildirilmektedir. Ekonomi Bakanlığınca gönderilen ve Irak’ta yatırımı olan firmalar tarafından doldurulması istenen ‘Irak’taki Türk Personele İlişkin Bilgi Formu’ Odalar Birliği’nin web sayfası (www.tobb.org.tr) sağ panelindeki ‘Uluslar arası İş İmkanları/Diğer Duyurular’ başlığı altında yer almaktadır. Irak’a yönelik ticari faaliyette bulunan firmaların karşılaştıkları sorunları detaylıca tespit edilmesi ve ilgili mercilere ivedilikle aktarılması gerekmektedir. Bu itibarla, firmaların ihracatlarında karşılaştıkları sorunlar, lojistik ve taşımacılık konusunda ortaya çıkan problemler, siparişlerin iptal edilmediği (iptal olması durumunda yıllık siparişin ne kadarına tekabül ettiği bilgisi), mal bedellerinin tahsilindeki sorunlar, hangi ürünlerde ihracatının azaldığı, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kullanan firmaların taahhütlerinin gerçekleştirebilme durumları, hangi illerimizin/bölgelerimizin ne düzeyde etkilediği ve benzeri hususlardaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda 2. Maddede belirtilen ‘Bilgi Formu’ ile 3. Maddede yer alan hususların, bu hususlarda edinilecek bilgilerin Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası ve Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, Odalar Birliği’nin (E-posta: irak@tobb.org.tr, Faks: 0312 218 22 09) iletilmesi gerekmekted

30.06.2014 | 54Başkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,7630 5,7734
Euro 6,5476 6,5594