HİJYEN EĞİTİM DUYURUSU

Gıda Üretim ve Perakende İşyerlerinde çalışanların Hijyen Eğitimi almaları gerektiği ile ilgili yönetmelik 05.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelikte belirtildiği üzere Bu Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar: a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri. b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri. c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler. ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler. d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları. Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz. Bu nedenle Temel Gıda Hijyen Eğitimi alınması gerekli iş kollarında çalışanların bu yönetmelik çerçevesinde aldığı belgeler Temel Gıda Hijyen Eğitimi belgesi yerine geçmez.Temel Gıda Hijyen Eğitimi belgesi Odamız ile Tarım İl Müdürlüğü ortak işbirliğinde düzenlenerek belirli periyotlarda verilmeye devam edecektir. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Safranbolu Halk Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolde Oda üyelerinin Hijyen Belgesi alması için gereken kurslar periyotlar halinde planlanarak Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılacaktır. Aşağıda bulunan başvuru formunun çalışanlar ve işyeri sahipleri adına eksiksiz olarak doldurularak eklerine Nüfus Cüzdan fotokopileri,Diploma Fotokopisi (öğrenci ise öğrenci kimliği fotokopisi) ve Meslek Belgesi (Meslek belgesi yoksa firmada hangi konuda istihdam ettiğinin belirtildiği imzalı ve kaşeli firma antetli kağıdına yazılmış yazı.) ile beraber Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına başvuru yapması gerekecektir.Halk Eğitim Müdürlüğü’ne yapılacak toplu başvurular neticesinde yapılacak planlama sonucu başvuru formunda yazan cep telefonuna hangi tarihte eğitim alacağı mesaj olarak gönderilecektir.Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından 20,00 ₺ tutarında Diploma ücreti talep edileceği bildirilmiştir.

Mesleki eğitim formu için Tıklayınız

Hijyen-Eğitimi-Kapsamında-bulunan-iş-kolları dosyası için tıklayınız

05-Temmuz-2013-tarihli-Resmî-Gazetede-yayınlanan-Hijyen-Eğitimi-Yönetmeliği için tıklayınız

20.03.2014 | 12Başkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,7478 5,7581
Euro 6,3723 6,3838