7033 Sayılı Kanunla yapılan Değişiklikle İlişkin Kanun (Yerli Malı Kullanımına İlişkin Kanun)

Bilindiği üzere;1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7033 sayılı “Sanayicinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılarak geçici madde eklenmiş, ayrıca yerli malı kullanımına ilişkin yeni düzenleme yapılmıştır.

7033 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle;

-Yeni kurulacak sanayi işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan önce sanayi siciline katıy için uygun olup olmadığına dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yazı alacak olup kayıt için uygun olan işletmeler, Kanunun 2 inci maddesi gereği üretime başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde sanayi siciline kayıt olacaktır.

-Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz,tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek  veya bu maddeleri işlemek suretiyle  devamlı ve seri halinde  imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.

-Sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerde herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir. Ancak  bu tarihe kadar kayıt olmayanlara idari para cezası uygulanacaktır.

-7033 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 6948 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesine aykırı işlem yapmış(faaliyetine son verme, unvan, adres ürün değişikliklerini 1 ay içerisinde bildirmeme, yıllık işletme cetvelini bildirmeme) işletmelere idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ayrıca; işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren Belediyelerin, İl Özel İdarelerinin ve Organize Sanayi Bölgelerinin;7033 sayılı Kanun ile değiştirilen 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2 inci maddesi uyarınca;yeni kurulacak sanayi işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhtası almadan önce sanayi siciline, kayıt için uygun olup olmadığına dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yazı almaları gerektmektedir.

17.8.2017 - 14:06:21 | 0
Başkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.
Alış Satış
Dolar 5,7982 5,8087
Euro 6,5935 6,6054Google Arama
Sitemde Arama
KTSO Tüm Haberler KTSO Video Galeri KTSO Basın Videolar Karabuk OSB