Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Alacakları Hk

18 Mayıs 2017 tarih ve 7020 sayılı "Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 27.05.2017 tarih 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Anılan Kanun’un 4.üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin Oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak Oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı yer almaktadır. 
Yukarıda anılanlar haricindeki Oda ve Borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır.
Anılan madde 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden  2017 Haziran ayında ödenmesi gereken 2017 yılı aidat ve munzam aidat  taksitleri kapsam dışındadır.
Üyelerin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31.07.2017 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyelerin olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir.
Üyelerin talebi doğrultusunda toplam meblağ azami altı takside bölünebilir. Birinci taksidin son ödeme günü 31.08.2017 olup, kalan beş taksit aylık periyotlar halinde tahsil edilecektir.
Borçlarını taksiletlendiren askıdaki üyelerimiz,borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmayacak olup, taksitlerin tamamını ödemeleri halinde ise son taksit ödeme günü itibari ile üye Yönetim Kurulu kararı ile askıdan indirilir. Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için başvuranların ise yapılandırma sonuna kadar ödeyecekleri taksitlerin toplamını defaten ödemeleri halinde askından indirme işlemi yapılacaktır.
Taksitlendirme imkanından  yararlanmak isteyen üyelerimizin borçlarını maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra; dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.
 
 

05.07.2017 - 16:52:14 | 0



Başkanın Mesajı

Tarihe baktığımızda dünyayı etkileyen başlıca dönüşümlerin evvela iktisadi sahada gerçekleştiğini fark ederiz.Bu dönüşümleri başarıyla tamamlayan ülkeler, bugün gelişmiş devletler olarak adlandırılmaktadır.Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik gelişmişlik derecelerini belirleyen en önemli unsur ülkeler arası rekabettir.




Alış Satış
Dolar 5,3231 5,3327
Euro 6,0775 6,0884